Etkinlik Alanları

 

  • "Kurumsal Yönetim" konusunda değişik disiplinlerden gelen araştırmacıları bir araya getirir ve aralarındaki etkileşimi teşvik eder.
  • Akademisyenler, düzenleyiciler ve uygulayıcılar arasındaki diyalogu bilimsel katkılarla destekler.
  • Bilimsel araştırmalara ve ortak bilgiye dayanarak kamu politikalarının üretilmesi ve en iyi uygulamaların ("best practices") benimsenmesi konusunda yansız tavsiyelerde bulunur.
  • Araştırma yapar, yaptırır ve araştırmaları yaygınlaştırmak için çaba gösterir.
  • "Kurumsal Yönetim" konusunun derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak aktiviteleri destekler, bu aktivitelerde yer alır.
  • Aynı amaca sahip yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.