Amaç

Forum Kurumsal Yönetim'in ekonomik gelişme ve toplumsal refaha katkısının bilincindedir. Forum'un misyonu "Kurumsal Yönetim" konusundaki iyileştirmelere bilimsel araştırmalar yoluyla katkıda bulunmak, politika üretme sürecine destek olmak, akademisyenler ve uygulamacılar arasındaki diyaloğu desteklemek ve iyi kurumsal yönetimin savunuculuğunu yapmaktır.

Bakınız: Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) Çalışma İlkeleri