Direktör

Melsa Ararat

Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT), Sabancı Üniversitesi

Melsa Ararat Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD tarafından kurulmuş olan ve Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Kurumsal Yönetim Forumu direktörüdür. "CGFT"  "IFC’ de" "Uluslararası Kurumsal Yönetim Forumu ve Avrupa Kurumsal Yönetim Enstitüsü" ile yakın çalışmalar yürütmektedir.

Dr.Ararat "MBA" ve "EMBA" programlarında "Stratejik Planlama", "Kurumsal Yönetim ve İş ve Etik" derslerini vermektedir. 2003’te akademisyenliğe dönmeden önce (öğretim üyesi olmadan önce), 15 yıldan fazla uluslar arası şirketlerde Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Uzmanlık alanı Stratejik Ortaklık ve Ortak Girişim olan Dr.Ararat’ın şimdiki çalışmaları "Yükselen Pazarlar Kurumsal Yönetimi" konusunda olduğu kadar kurumsal yönetim ve stratejileri arasındaki örtüşmeler üzerindedir. Ararat Türkiye için "CG" politikaları geliştiren bir komitenin de üyesidir.

Ararat ODTÜ’de lisans ve yüksek lisans eğitimini Kimya Mühendisliği’nde tamamlamış olup, İstanbul Üniversitesin’ de " Yönetim-Kurumsal Strateji ve Organizasyon" konusunda doktorasını yapmıştır. Stratejik yönetim ve kurumsal yönetim konusunda birçok makale yayınlamış ve kurumsal yönetim ve kurumsal sorumluluk alanında yayınlanan birçok kitabın yazarlarından biridir.Corporate Governance, the International Journal of Business in Society'nin yazı kurulunda görev yapmakta ve "Uluslar arası Kurumsal Yönetim Forumu Araştırma Ağı’nı" düzenlemektedir.

E-Posta: melsaararat@sabanciuniv.edu