Araştırma Ağı

Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) Araştırma Ağı Programı

Kurumsal Yönetim Forumu "Kurumsal Yönetim" konusunda Türkiye üzerine araştırma yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında işbirliğini geliştirmek için kuruluşundan beri çabalarını sürdürmektedir. Forum bu konudaki ilk arama toplantısını 12 Eylül 2002’de ODTÜ’de gerçekleştirdi. O tarihten bu yana Türkiye’de Kurumsal Yönetim üzerine araştırma yapan akademisyenler ve diğer araştırmacılar Forum’un 2003 yılında düzenlediği ve 2007 yılında ev sahipliği yaptığı konferanslarda bir araya geldiler. Forum, konuyla ilgili araştırmacıların sayısının giderek arttığını dikkate alarak, bir araştırma ağı oluşturulması ile ilgili görüşleri tartışmak üzere 15 Kasım 2007 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.  Bu toplantıya yurt içinden ve yurt dışından 18 araştırmacı katıldı. Araştırma ağının amacı, "Türkiye üzerine Kurumsal Yönetim" konusunda yapılan teorik ve ampirik araştırmaların üretilmesi ve yayımlanmasını teşvik etmek, ve araştırmacılar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlamaktır. 

Araştırma Ağı Programı İlkeleri (İngilizce)

Araştırma Ağı Üyelik Formu 

Arka plan belgeleri:

15 Kasım 2007 tarihli toplantı çağrısı (İngilizce)

12 Eylül 2002 tarihli toplantının notları (İngilizce)