Ayşe Tansel Çetin

AYŞE TANSEL ÇETİN

Date: May 6, 2008 
Present rank: Postdoctoral  Research Fellow
Sabanci University,
Faculty of Management
Office:                FMAN 1023
Phone:                (0216) 483 96 30
Fax:                    (0216) 483 96 99
E-mail:                tanselcetin@sabanciuniv.edu

Ayşe Tansel Çetin

 

1. EDUCATION

2007      Ph.D.       Business, Faculty of Business Administration, Gebze Institute of Technology
2000      M.Sc.      .Business, Faculty of Business Administration, Gebze Institute of Technology
1996      B.Sc.       Accounting, Faculty of Commerce and Tourism Education, Gazi University

2. WORK EXPERIENCE

Academic Work Experience:

24.09.2007-current Researcher, Sabanci University, Corporate Governance Forum of 
..........................  Turkey
2007-current          Research Assistant, Ph.D., Faculty of Business Administration, Gebze
                            Institute of Technology, Turkey 
1997-2007             Research Assistant, Faculty of Business Administration, Gebze Institute 
..........................  of Technology, Turkey 

Professional Affiliations:

2007-current         Member, MODAV (Accounting Academicians' Collaboration Foundation 
.......................... of Turkey)
2007-current         Member, ISMMA (International Strategic Management and Managers 
.......................... Association)

3. RESEARCH

Research Interest:

- Financial Accounting
- Green Accounting
- Cost Accounting
- Performance Measurement 
- Intellectual Capital
- Corporate Governance

Publications:

International Articles in Refereed Journals:

Aydın, Serkan, Tansel, Cetin, Ayse, Özer, Gökhan, “The Relationship Between Marketing and Product Development Process and Their Effects on Firm Performance”, Academy of Marketing Studies Journal (AMSJ), 2007, vol 11, No 1.

Kazan, Halim, Özer, Gökhan, Tansel, Cetin, Ayse, “The Effect of Manufacturing Strategies on The Fınancial Performance”, Measuring Business Excellence, 2006, vol.10, issue.1, pp.14-26.

Tansel Çetin, Ayşe, Özer, Gökhan, Karakaya, Mevlüt “Pazarlama ve Ürün Tasarımı Performansının Finansal Performans Üzerindeki Etkileri: İmalat Sektöründe Bir Uygulama”, İktisat, İşletme -Finans Dergisi, Mayıs 2006, yıl 21, Sayı 242,  (Indexed &Abstracted in: Jel and  Econlit)

Research in Progress:

Tansel Çetin Ayşe, “The Effects of Human Resource Management, Marketing and Manufacturing Performance  on Financial Performance of The Turkish Manufacturing Firms”.

Tansel Cetin, Ayse., Ozer Gokhan and Aksu, Mine H. “The Effects of Technology Investments Management on Cost and Quality Performance of Turkish Hospitals”.

Conference Proceedings:

Tansel Cetin, Ayse, Özer, Gökhan, Ateş, Metin, “Bilgi, Klinik ve Ofis Teknolojilerinin Hastanelerin Kalite ve Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri”, International Health and Hospital Administration Congress, 01-03 Haziran, 2007, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa-KKTC.

Kazan, Halim, Özer, Gökhan, Tansel, Cetin, Ayse, “The Effect of Manufacturing Strategies On The Fınancıal Performance”, International Conference on Business Management & Economics in a Changing Wold, Çeşme-İzmir, Turkey, 16-19 June 2005, vol.4, pp.193-209.

National Articles in Refereed Journals:

Özer, Gökhan, Tansel Çetin Ayşe, Maliyet Performansının Bir Ara Değişken Olarak     Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Ampirik Bir Çalışma,  Muhasebe      Bilim Dünyası, 2007, sayı.2

Tansel Çetin, Ayşe, Özcan, Murat ve Yücel, Rahmi “ Çevre Muhasebesine Genel Bakış” Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl 4: sayı:7, Nisan 2004.

Özer, Gökhan, Tansel Çetin, Ayşe ve Özcan, Murat, Satınalma ve Finansal Kiralama Kararlarının   Analizi: Bir Vaka Çalışması,  Mevzuat Dergisi,   Yıl 7, Sayı.77, Mayıs 2004.

Tansel, Çetin, Ayşe, Özcan, Murat ve Yücel, Rahmi,  “Sermaye Yatırımlarında Satınalma ve Finansal Kiralama Alternatiflerinin Karşılaştırılması ve  Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 8.  sayı. 3, 2003

Özcan, Murat ve Yücel, Rahmi ve Tansel Çetin, Ayşe, “ Mamül ve hizmet maliyetlerinin saptanmasında Faaliyete Dayalı Maliyet Yönteminin Kullanımı,” Mevzuat Dergisi, Sayı.67, Temmuz 2003, Yıl 6.

Research Project:

Rekabet Avantajlarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri, Gebze Institute of Technology, Scientific Research Projects Office, Project number.: 02-B-04-01-05, Project Assistant 01.10 (2002 -2005).

Kar Yönetimi Uygulamalarında Etik Yargı Farklılıkları, Gebze Institute of Technology, Scientific Research Projects Office, Project number. 02-B-04-01-06, Project Assistant (2002 -2007).

Hastanelerde Performansı Etkileyen Faktörler, Gebze Institute of Technology, Scientific Research Projects Office, Project number. 2005-A-19, Project Assistant (06.06.2005 -2007).