Kurumsal Yönetim Üzerine Tezler

Doktora Tezleri

Finansal raporlama sürecindeki sorunlar ve çözüm önerileri, (2008), Hazırlayan; Abdullah Bulent Firat, Danışman: Prof. Dr. Gulumser Unkaya, Üniversite: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı. 

Kurumsal yönetim: Yönetim kurulu karakteristikleri, bilgi teknolojisi olgunluğu ve şeffaflığın sirket performansına etkileri, (2008), Hazırlayan; Sinan Düztaş, Danışman: Prof. Dr. İ. Atilla Dicle, Üniversite: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı. 

Kurumsal yönetim anlayışının özel sermayeli bankaların yapısı ve işleyişi üzerine etkileri, (2008), Hazırlayan; Cuneyt Kahraman, Danışman: Prof. Dr. Targan Unal, Üniversite: Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı. 

Yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin kurumsal yönetişimi algılamalarının Türkiye'deki sanayi şirketlerinin finansal performansı üzerindeki etkisi: Hissedar ve paydaş yönetişim modellerinin karşılaştırılması, (2007), Hazırlayan; Süleyman Gökhan Günay, [sgokhangunay@gmail.com], Danışman: Prof. Dr. Özer Ertuna, Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı  

Ortaklık yapısı ve kar dağıtım politikası bakımından kurumsal yönetim, (2005), Hazırlayan; Hüseyin Öcal, Danışman: Prof.Dr. Turgay Berksoy, Üniversite: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı  

Kurumsal yönetim ve Türkiye uygulaması,(2005), Hazırlayan; Mustafa Doğan, Danışman: Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Üniversite: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı  

İçsel bir yönetim mekanizması olarak yönetim kurulları: İMKB'de işlem gören şirketlerin yönetim kurulu yapısı ve işlevleri üzerine bir araştırma, (2005), Hazırlayan; Burak Koçer, Danışman: Prof. Dr. Hayri Ülgen, Üniversite: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Halka açık şirketlerde kurumsal yönetim anlayışı: İMKB-100 örneği, (2003), Hazırlayan; Mehmet Arcan Tuzcu, Danışman: Doç.Dr. Özlem Özkanlı, Üniversite: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı  

 

Yüksek Lisans Tezleri 

The relationship between corporate transparency and company performance in the Istanbul Stock Exchange, (2009), Hazırlayan; Mustafa Ozbay, Danışman: Dr. George Alexandrou, Üniversite: Kingston Business School, MSc Accounting & Finance. 

Corporate Governance: The Turkish Perspective, (2009), Hazırlayan; Bilal Macit, Danışman: Dr. Dimitrios Koufopoulos, Üniversite: Brunel Business School, M.Sc. in Management 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ulusal 30 endeks şirketlerinin sermaye piyasası kurulu kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun değerlendirilmesi, (2007), Hazırlayan; Ozan Altan [oaltan@isyatirim.com.tr], Danışman: Y.Doç.Dr. Funda Rana Özbey, Üniversite: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı  

Kurumsal yönetim ilkeleri ve borsaya kote (IMKB 100) şirketler üzerinde bir uygulama, (2006), Hazırlayan; Nihayet Topçu, [nihayet.uslu@gmail.com], Danışman: Prof.Dr. Gülay Kıroğlu, Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı  

Kurumsal yönetim yaklaşımı ve ülkemizdeki uygulanabilirliği, (2006), Hazırlayan; Ozan Okan, Danışman: Y.Doç.Dr. Avşar Kurgun, Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı  

Türkiye`de kurumsal yönetim ve bankalar üzerine bir uygulama, (2006), Hazırlayan; Erol Taş [eroltas1976@hotmail.com], Danışman: Y.Doç.Dr. Serdar Atay, Üniversite: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Kurumsal yönetimde güven ve sigorta şirketlerinde uygulama, (2006), Hazırlayan; Tuba Derya Baskan, [tubaderya@hotmail.com], Danışman: Y.Doç.Dr. İsmail Gökdeniz, Üniversite: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Sermaye piyasalarında kurumsal yönetim kavramı ve Türkiye uygulaması, (2006), Hazırlayan; Hasan Uğur Altın [ugur6n@yahoo.com], Danışman: Prof.Dr. Ahmet Aksoy, Üniversite: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Hisse senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde kurumsal yönetim kapsamında bağımsız denetim, (2006), Hazırlayan; Gürkan Polat, [gurkanpolat@hotmail.com], Danışman: Prof.Dr. Erol Ulusoy, Üniversite: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı  

Kurumsal yönetim ilkeleri dogrultusunda halka açık sirketlerde ideal yönetim kurulu yapılanması, (2006), Hazırlayan; Bülent Metiner; [bulentmet@garanti.com.tr], Danışman: Prof.Dr. Ayşe Sumer; Üniversite: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı  

Kurumsal yönetim ilkelerinin bileşeni olarak kamuyu aydınlatma ve şeffaflık: Türk sermaye piyasaları, (2006), Hazırlayan; Selen Derin [sderin@spk.gov.tr], Danışman: Prof.Dr. Ercan Bayazıtlı, Üniversite: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı  

Yönetişim mekanizmalarının kurumsal açıklamalar ve finansal raporlama üzerindeki etkileri, (2006), Hazırlayan; Ozan Ali Suyolcu [www.orcunsuyolcu@hotmail.com], Danışman: Prof.Dr. Nergis Tek, Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Türkiye'de gönüllü kamuyu aydınlatma: İMKB'de yer alan işletmeler üzerinde bir araştırma, (2006), Hazırlayan; Şerife Önder [sonder@dumlupinar.edu.tr], Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Ağca, Üniversite: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Firma değeri ve kamuyu aydınlatma ilişkisi: İMKB'de bir uygulama, (2006), Hazırlayan; Gülin Efecik [gulinefecik@gmail.com], Danışman: Y.Doç.Dr. Orhan Çelik, Üniversite: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı  

Sermaye piyasalarında gönüllü kamuyu aydınlatma, (2006), Hazırlayan; Emrah Ertugay, [eertugay@yahoo.com], Danışman: Y.Doç.Dr. Orhan Çelik, Üniversite: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı  

Halka açık anonim ortaklıklarda kurumsal yönetim ve "OECD" kurumsal yönetim ilkeleriyle karşılaştırılması, (2005), Hazırlayan; Bilal Topçu, Danışman: Doç.Dr. Erişah Arıcan, Üniversite: Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı  

Türkiye'de şirket yönetişimi ve araştırma geliştirme yatırımları, (2005), Hazırlayan; Harun Akbaş; Danışman: Doç. Dr. Besim Burçin Yurtoğlu, Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Bölüm  

Kurumsal yönetim - Türkiye uygulaması, (2004), Hazırlayan; Burak Egemen, Danışman: Prof.Dr. Doğan Altuner, Üniversite: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Sermaye piyasalarında kurumsal yönetim ilkelerinin etkileri, (2004), Hazırlayan; Serkan Özcan; Danışman: Doç.Dr. Güler Aras, Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.  

Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında kamuoyu aydınlatma kavramı, (2004), Hazırlayan; Burcu Döner, Danışman: Y.Doç.Dr. Tamer Pekdinçer, Üniversite: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı  

Kurumsal yönetim ilkelerinin Türkiye'deki şirketlerinin değerleri üzerindeki etkisi, (2004), Hazırlayan; Kamil Tchouraev, Danışman: Y.Doç. Osman Gürbüz, Üniversite: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Halka açık bankalarda kamuyu aydınlatma ilkesi, (2003), Hazırlayan; Kürşat Göktürk, Danışman: Prof.Dr. Oğuz Kürşat Ünal, Üniversite: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Kurumsal yönetim, (2002), Hazırlayan; Ali Paslı, Danışman; Prof.Dr. Ünal Tekinalp, Üniversite: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı  

Türkiye'de yönetişim uygulamaları, sorunlar ve çözüm önerileri, (2002), Hazırlayan; Canan Alıcı, Danışman: Y.Doç.Dr. Özlem Özkanlı, Üniversite: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü