Eğitim

Eğitim

1. Kurumsal Yönetim Liderleri Programı 

Ekonomilerin sağlığı ve toplumsal refah şirketlerin sağlığı ve değer yaratma kapasiteleri ile doğrudan ilişkilidir. Şirketlerin hem hissedarlar ve diğer stratejik paydaşlar hem de toplum için sürdürülebilir bir şekilde değer yaratabilmeleri ise şirketlerin nasıl yönetildiğine bağlıdır. Bu sürecin sahibi ve sorumlusu Yönetim Kurullarıdır.

Kurumsal Yönetim Liderleri Programı Yönetim Kurulu üyelerine yönelik olarak hazırlanan bir eğitim programıdır. Program şirketin stratejik yönelimini saptamada, şirketin yasalara ve toplumsal beklentilere uygun bir şekilde çalışmasını sağlamada, yatırımcılarla ve paydaşlarla olan ilişkilerde Yönetim Kurullarının rolü, yükümlülükleri ve yasal sorumlulukları konusunu ele almakta, hem Yönetim Kurulu üyelerinin tek tek hem de Yönetim Kurulunun bir bütün olarak şirketin değer yaratma sürecindeki katkısını ve yasal ve toplumsal sorumluluklarını incelemektedir.

Bilgi için info@cgft.sabanciuniv.edu adresine yazınız.

2. Özel Tasarlanmış Eğitimler

Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) şirketlerin ihtiyaçlarına göre, yönetim kurulları ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak özgün eğitimler/seminerler tasarlamaktadır.  Eğitimin içeriği yöneticilerle yapılan kısa görüşmelere ve şirketin ana sözleşmesinin ve yönetişim yapısının kısa bir incelemesini takiben belirlenmekte ve karşılıklı görüşmelerle sonuçlandırılmaktadır. Kurumsal Yönetim eğitimi gereksinimi genellikle aşağıda belirtilen konulara ilişkin olarak ortaya çıkmaktadır:

  • Halka arz
  • Birleşme veya satın alma ,
  • Uluslararası sermaye piyasalarında borçlanma
  • Genel Kurul hazırlıklar

"CGFT" aynı zamanda Kurumsal Sosyal Sorumluluk/Sürdürülebilirlik politikalarının Kurumsal Yönetim yapısına yansıtılması konusunda da eğitimler vermektedir. 

CGFT’nin eğitim hizmetlerinden yararlananlar arasında Türkiye’nin önde gelen finansal kuruluşları öne çıkmaktadır. 

Bilgi için info@cgft.sabanciuniv.edu adresine yazınız.