Anasayfa

Melsa Ararat Dördüncü Defa Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’nın Yönetim Kuruluna Seçildi

Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’nın bu yılki Genel Kurulu 16 Temmuz 2019'da Tokyo'da gerçekleştirildi. Kurulda Japonya Başbakanı Şinzō Abe’ye ülkesindeki kurumsal yönetim reformları nedeniyle Küresel Kurumsal Yönetim ödülü verildi. Kurulda aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat 45 ülkede 34 trilyon $ varlığı yöneten yatırımcıları ve varlık yöneticilerini bir araya getiren Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı – ICGN (International Corporate Governance Network) Yönetim Kurulu üyeliğine dördüncü defa seçildi.

Basın bülteni için lütfen tıklayınız.

CDP & Shura Ortak Raporu: Türkiye'de Enerji Dönüşümü ve Özel Sektörün Rolü

Küresel enerji sistemi, çıkış noktasında iklim değişikliği tehdidiyle mücadelenin bulunduğu ve odağında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği olan bir dönüşüme tanık oluyor. Dönüşümün nedenleri ülkelerin içinde bulunduğu koşullar, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda farklılıklar gösteriyor. Örneğin, Türkiye’de cari açığın azaltılması, enerji güvenliğinin artırılması ve yeni sanayi ve iş alanlarının yaratılması en önemli itici güçler olarak ön plana çıkıyor. Dolayısıyla, enerji dönüşümünü Türkiye’nin daha düşük karbonlu, daha sürdürülebilir ve daha az maliyetli bir enerji sistemine geçişi olarak tanımlıyoruz. Başta rüzgâr ve güneş olmak üzere, hızla düşen yenilenebilir kaynak maliyetlerinin fosil kaynaklardan elde edilen enerjinin maliyetleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye gelmesi, hem dünyada hem Türkiye’de dönüşüme yönelik motivasyonu arttıran faktörlerin başında geliyor.

 

Enerji dönüşümü kapsamında özel sektörün rolünü değerlendirebilmek amacıyla SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve Sabancı Üniversitesi bünyesinde çalışan CDP Türkiye olarak bu kısa çalışmayı hazırladık. Çalışmada özel sektörün geleneksel enerji sistemindeki rollerini ve sistem dönüştükçe değişip yenilenecek rollerini inceledik. Bu rolleri incelerken, enerji dönüşümünün yarattığı fırsat ve faydalardan yola çıkarak Türkiye’de özel sektörün değişime uyum sağlayabilmesine yönelik öneri ve örneklere yer verdik. Bu bağlamda özel sektörün enerji dönüşümü kavramı üzerinde kamu, sivil toplum ve diğer enerji sektörü paydaşlarıyla ortaklaşarak sinerji oluşturması, insan kaynakları, teknoloji ve finansmanı da içerecek şekilde kurumsal kapasitesini geliştirmesi önem taşıyor.

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

İş Dünyası Büyük Akdeniz Bölgesi’nde Barışa Katkıyı Tartıştı

 
 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat’ın, Hollings Uluslararası Diyalog Merkezi’nin desteğiyle geliştirdiği, “Büyük Akdeniz Bölgesi’nde Barış İçin İş Dünyası” projesinin başlangıç toplantısı 29 Kasım 2018’de İstanbul’ da yapıldı. TÜSİAD ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Hollanda, Türkiye ve Lübnan’dan akademisyen, iş dünyası temsilcileri ve STK temsilcileri katıldılar.

Toplantıda, “Barış İçin İş Koalisyonu” fikri tartışıldı. Bu koalisyon, kırılgan ve çatışmadan etkilenen ülkelerde şirketlerin barışın tesisinde önemli bir rol oynayabilecekleri anlayışına dayanıyor. Etik ilkeler, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde kurulan bölgesel iş koalisyonlarının ekonomiler arasında bağlantıları güçlendirerek çatışmadan fayda sağlayan iş modellerinin uygulanmasını zorlaştırabileceği öngörülüyor.

Proje, en iyi uygulamaların ve yenilikçi çözümlerin paylaşılması yoluyla şirketlerin ekonomik ve sosyal refah zenginlik yaratma yoluyla çatışma ortamlarını istikrarlı bağlamlara dönüştürme potansiyelini temel alıyor. Uluslararası kurumsal yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketlerin “barış etkisine” daha fazla ilgi göstermeye başladıkları bir dönemde ortaya çıkan proje Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşme imzacılarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmaları için bir ortaklık enstrümanı niteliği taşımakta.

Yuvarlak masa toplantısının açılış konuşmasını TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası yaptı. Kaleağası toplantının, TÜSİAD’ın çalışma grupları ve alt komiteleri için önemine değindi. Kaleağası barışın, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlamına geldiğinin de altını çizdi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat , Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın iş dünyasını ve hükümetler ve sivil toplum ile birlikte ölçülebilir hedefler etrafında bir araya getirdiğini hatırlattı ve 16 numaralı amacın barış ile ilgili olduğunun altını çizdi. Ararat barışın çatışmasızlık ile özdeş olmadığını ve sürdürülebilir barışın ancak hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve düşünce özgürlüğüne saygının kökleşmesi ile sağlanabileceğini belirtti. Yolsuzlukların, kayıt dışı ekonominin çatışma ortamlarında yeşerdiğini ve çatışmadan beslenen iş modellerinin çatışmadan çıkışı zorlaştıran çıkar odakları yarattığına dikkati çeken Ararat çatışma ile otoriter rejimler arasındaki ilişkiye de vurgu yaptı. Melsa Ararat, başlangıç toplantısı ile konuyu daha ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

Toplantıda Amsterdam Üniversitesi’nden Michelle Westerman-Behaylo bir sunum yaptı. Sunumunda, iş dünyasının neden barışı desteklemesi gerektiği konusuna değindi. Edelman’ın Güven Endeksi’ne değinen Michelle Westerman-Behaylo, iş dünyasına olan güvenin yavaş yavaş yükseldiğini ancak buna karşılık medya ve hükümetlere olan güvenin azaldığını söyledi. Barışın zor bir konu olduğunun altını çizen Westerman-Behaylo, iş dünyasının toplumun yeniden inşasında anahtar rol oynayabileceğine vurgu yaptı. Uyuşmazlığın farklı aşamaları olduğunu savunan Westerman-Behaylo, barışın inşası konusunda iş dünyasından temel beklentilerin, yatırım hedefleri ve yatırımların gözlemlenmesi; personel eğitimi, istihdam; finans kaynakları; güvenlik ve şeffaflık olduğunu söyledi.

Yaşar Üniversitesi’nden Arıkan Açar ve Elif Çetin de “Büyük Akdeniz Bölgesi’nde Barış ve Güvenlik İstikrarı Etrafındaki Zorluklar” başlıklı bir sunum yaptılar. Sunumda barış, güvenlik, istikrar konularında uzun ve kısa vadede oluşabilecek zorlukları ele aldılar.

Yuvarlak Masa toplantısı final raporu'na ulaşmak için tıklayınız.   

 
 

2018 yılında halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı arttı

 
 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından 6.sı düzenlenen Türkiye Kadın Direktörler Konferansı, 27 Kasım 2018, Salı günü “Yönetim Kurullarında ve İşte Dönüşüm” başlığıyla Zorlu PSM’de gerçekleşti. 
 
Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2018 Raporu’nun sunulacağı konferansta, “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülleri sahiplerini buldu. Doğuş Otomotiv, Ford Otomotiv Tat Gıda, TAV Havalimanları Holding ve Tekfen Holding,  ödül alan kurumlar oldu.

Bülten için lütfen tıklayınız.

 

Melsa Ararat Türkiye İç Denetim Kongresi’nde ‘Yönetim Kurulları’ Konulu Paneli Yönetti

 
Melsa Ararat Türkiye İç Denetim Kongresi’nde ‘Yönetim Kurulları’ Konulu Paneli Yönetti
 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Melsa Ararat, 22-23 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi’nde, “Yönetim Kurullarında Çeşitliliğin Şirketin Finansal Performansına Etkisi” başlıklı paneli yönetti.

Panelde; Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, SPK Başkan Yardımcısı Bora Oruç ve Unicredit Romania Yönetim Kurulu Üyesi Z. Nazan Somer Özelgin yer aldı.

Panelde farklı görüş ve perspektiflerin yönetim kurullarında yer almasının şirket performansına etkisini tartışıldı. Çeşitliliği hem çıkar çatışmaları karşısında üyelerin bağımsız olup olmamaları, hem de demografik çeşitlilik olarak ele alan Panelde; yönetim kurullarının bağımsızlığının önemi, bağımsızlığın demografik çeşitlilik ile ilişkisi ve yönetim kurulu dinamiklerine etkisi, mevzuatın öngörüleri ve uygulamalar tartışıldı.

Melsa Ararat paneli kapatırken tüm dünyada paranın daha pahalı hale gelmesiyle sermaye piyasalarının finansman kaynağı olarak öne çıkacağına ve yönetim kurullarından beklenenlerin artacağına işaret etti. Yönetim kurullarıyla ilgili tartışmalarda dünyada öne çıkan konuları özetleyen Ararat, yönetim kurullarında tenür sınırlandırması, çalışanların kurulda temsili, bağımsız üyelerin azınlıklar tarafından aday gösterilmesi ve şirketin toplumsal katkısı konularının gündemde olduğuna işaret etti.

 

CGFT - Yeni Politika Notu

Yönetim Kurulunun İşlevselliği, Karar Kalitesi ve Çeşitlilik

 
 

Şirketlerin yönetim kurulları ekonomik karar mekanizmaları arasında önemli bir yer tutar. Kadınların da yer aldığı yönetim kurullarının daha işlevsel, stratejiyi ve icrayı daha iyi izleyen, riskleri daha iyi sorgulayan ve daha etik davranan yönetim kurulları olduklarını gösteren araştırmalar yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet çeşitliliğinin kurumsal yatırımcılar tarafından bir yatırım kararı kriteri olarak benimsenmesine yol açtı. Türkiye’deki halka açık şirketler de son bir kaç yılda yönetim kurullarında kadınların daha fazla yer alması konusunda adım atmaya başladılar. Ancak şirketlerin kadın adaylarda aradığı özelliklerle ilgili gözlemler çeşitliliğin amacının ve fayda mekanizmalarının tam anlaşılmadığı yönünde bulgular sunmakta. Bu yazıda kadın adayların geleneksel yaklaşımlarla belirlenmesinin neden istenen sonucu vermeyeceği tartışılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Forumu'nun yönetişim alanında yayınladığı yeni politika notunu okumak için tıklayınız.

 

CGFT - Yeni Politika Notu

Şirket Grupları ve Bağımsız Üyeler: Kararlar Kimin Menfaatine Alınıyor?

 

 

CGFT Direktörü ve Baş Araştırmacısı Melsa Ararat ile CGFT İlişkili Araştırmacısı Muzaffer Eroğlu’nun “Şirket Grupları ve Bağımsız Üyeler: Kararlar Kimin Menfaatine Alınıyor?” başlıklı politika notu yayımlandı. Halka açık şirketlerin yönetim kurullarında, yönetimden ve kontrol eden ortaklardan bağımsız üyelerin yer alması tüm dünyada ve Türkiye’de yatırımcılara güven vererek sermaye maliyetini düşürücü bir politika olarak benimsenmektedir. Çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bağımsız üyelerin görev süreleri belli bir süre sonunda denetlemek ve gözetmekle yükümlü oldukları şirket karar vericilerine yakınlaşacakları ve bağımsızlıklarını kaybedecekleri varsayımıyla maksimum 6 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Türkiye’de çok sayıda şirket grubu, yasa ve düzenlemelerdeki boşluklardan yararlanarak, bağımsızlık süresi dolan üyeleri bir başka grup şirketine bağımsız üye olarak atamaktadır. Bu yazıda bu atamaların bağımsızlığın şekli şartını karşılasa bile düzenlemelerin özüne aykırı olduğu önermesinin gerekçeleri açıklanmaktadır. Politika notu için tıklayınız.

 
 

CGFT 2017 Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu
 
Değerli Paydaşlarımız, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Forumu'nun çalışma alanları, proje ve aktivitelerini içeren 2017 yılı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır. Buradan ulaşabilirsiniz.
 
 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu - Genç Profesyoneller Programı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (SU-CGFT) olarak 2017 yılında başlattığımız ‘Genç Profesyoneller Programı’ (GPP) ilk dönemini tamamladı. Program hakkında daha fazla bilgi almak için buradan yayınladığımız mektubumuzu okuyabilirsiniz. GPP 2018 yılı için yeni adaylar arıyor. Başvuru için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir ya da başvurunuzu doğrudan bize yapabilirsiniz: LinkedIn

 
 

CDP Türkiye 2017 İklim Değişikliği ve Su Programları Sonuçları açıklandı

2017 Reports

CDP Türkiye 2017 İklim Değişikliği ve Su Programları Sonuçları açıklandı CDP Türkiye İklim Değişikliği ve Su Programları’nın 2017 sonuçları, 28 Kasım 2017, Salı günü, Zorlu PSM’de düzenlenen “Reimagining Disclosure: CDP İklim Konferansı” ile kamuoyuna duyuruldu. 

Konferansta ayrıca “CDP Global A listesi Liderleri" ve “CDP Türkiye İklim ve Su Liderleri” Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödül töreni TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in katılımıyla gerçekleşti.

Törende; İklim ve Su kategorisinde Global A Listesi’ne girmeyi ve tüm dünyada lider 25 şirketten biri olmayı başaran Arçelik, Su kategorisinde Global A listesine girerek tüm dünyada 73 lider şirketten biri olmayı başaran Garanti Bankası’nın yanı sıra; CDP Türkiye İklim ve Su Liderleri kategorisinde Brisa ve Pınar Süt; CDP Türkiye İklim Liderleri kategorisinde Migros ile Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal Elektrik Üretimi; CDP Türkiye Su Liderleri kategorisinde Akenerji ödül aldılar.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak ve CDP Yönetim Kurulu Başkanı Paul Dickinson gerçekleştirdi. Etkinliğin ana tema konuşmasını  Climate Bonds Initiative (İklim Tahvil Girişimi) Direktörü ve Callund Consulting Limited Yönetici Direktörü Nick Silver yaptı.Ana tema konuşmalarının ardından Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Direktörü Melsa Ararat CDP İklim Değişikliği 2017 Sonuçlarını açıkladı. CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş de CDP Su Programı 2017 sonuçlarını sundu.

Rapor sunumlarından sonra, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sondan Durukanoğlu Feyiz’in moderatörlüğünde gerçekleşen“Liderler Paneli”nde Arçelik, Garanti Bankası, Brisa ve Pınar Süt temsilcileri yer aldı. Panelin ardından, CDP Türkiye Derecelendirme ortağı Deloitte Türkiye’nin CEO’su Humpry Hutton söz aldı. Gerçekleştirilen CDP Ödül töreninin ardından TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in kapanış konuşmasıyla etkinlik sona erdi.

CDP Türkiye Su Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

CDP Türkiye İklim Değişikliği Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

CDP Türkiye ve Global raporlarının ana çıktıları ve basın bültenine buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

Melsa Ararat üçüncü defa Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’nın yönetim kuruluna seçildi

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, 26 trilyon Dolar varlığı yöneten  varlık yöneticilerini ve yatırımcılarını bir araya getiren  Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı – ICGN (International Corporate Governance Network) yönetim kurulu üyeliğine üçüncü defa seçildi. Melsa Ararat yayınladığı ilkeler, rehberler ve beyanlarla özellikle ABD ve İngiltere’de yatırım sektörünü ve finansal piyasaları etkileyen ICGN’in yönetim kurulunda yer alan ilk ve tek akademisyen olmaya devam ediyor. Haberin devamı için tıklayınız.
 
 

CDP 2016 Küresel İklim Değişikliği Raporu Açıklandı

CDP iklim değişikliği konusunda iş dünyasındaki gelişmelerin izlenmesi kapsamında We Mean Business koalisyonu ile birlikte yeni bir küresel rapor serisinin ilkini yayınladı. Bu rapor piyasa değeri ve çevresel etkisi bakımından küresel düzeyde en önemli şirketleri temsil edecek şekilde seçilmiş 1839 şirketten oluşan bir örneklem listesinin analizlerini içeriyor. Bu şirketlerin 1089'u CDP’ye yanıt verdi ve bu şirketler Paris Anlaşması’nın hedeflerine paralel olarak iklim değişikliği konusunda aldıkları aksiyonlara göre incelendi.  

CDP’nin ‘İklim değişikliği konusundaki kurumsal aksiyonlarda gelişmelerin izlenmesi’ dizisi önümüzdeki yıllarda kurumsal ilerlemenin boyutlarını görebilmek için bir araç olacak. Rapor 1089 şirketin emisyon verilerini içeriyor. Bu da toplam küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 12’sini temsil ediyor. Paris Anlaşması hedeflerine paralel olarak şirketlerin emisyon azaltımı konusunda sağlayacakları ilerleme gelecekte yayınlanacak küresel CDP raporlarında takip edilecek.

Paris sonrasında, yatırımcılar düşük karbona geçiş konusunda kazananlara ve kaybedenlere eskisinden çok daha fazla dikkat ediyorlar. CDP aracılığıyla, 100 trilyon Dolar varlığı yöneten 800’den fazla kurumsal yatırımcı, şirketlerden iklim değişikliğinin neden olduğu riskleri nasıl yönettiklerini açıklamalarını talep ediyor. Bu yıl iklim değişikliği ile mücadele konusunda tavsiyelerini yayınlacak olan Financial Stability Board, İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nun varlığı, şirketlere iklim değişikliğinden nasıl etkileneceklerini açıklamaları yönünde uygulanacak baskının artmasının beklendiğine işaret ediyor. Örneklemde yer alan her üç şirketten ikisi halihazırda CDP’ye çevresel verilerini açıklıyor ancak geriye kalan üçte birlik kısım gelecekte yatırımcıların şeffaflık taleplerine cevap verip veremedikleri konusunda takibe alınacak.

 CDP Küresel A Listesi

Bu yılın CDP Küresel A Listesi düşük karbonlu gelecek ve iklim değişikliği ile mücadelede  ön saflarında yer alan şirketleri belirliyor. CDP 2016 Küresel İklim Değişikliği Raporu’nda bu yıl A Listesi’ne 193 şirket girdi. Bu yıl A Listesi’ne Türkiye’den, Arçelik ve Garanti Bankası olmak üzere iki şirket girdi.

 Raporun tamamı için buraya tıklayın. Basın bülteni için buraya tıklayın.

 
 

CDP Türkiye 2016 Su Programı Raporu Açıklandı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Garanti Bankası’nın desteğiyle yürütülen CDP Türkiye Su Programı’nın 2016 yılı sonuçları açıklandı. Dünyanın doğal sermayenin korunmasına odaklanan en güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşu CDP’nin, su kaynakları konusunda özel sektörü harekete geçirmeyi amaçladığı programkapsamında küresel ve Türkiye’ye özel sonuçlar, 8 Aralık 2016, Perşembe günü, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna duyuruldu.

CDP Türkiye Su Programı’nın ikinci yılında, Türkiye’den davet alan 50 şirket, BIST-100 endeksinde yer alan şirketlerin içerisinde suya bağlı risklere en çok maruz kalma olasılığı olan sektörlerde yer alan şirketlerden oluşuyor. Bu sene toplam 19 şirketin yanıt verdiği CDP Su Programı’nın Türkiye ayağında yanıt verme oranları geçen seneye göre yüzde 27 arttı. Raporlama yapan şirketlerin yüzde 58’i su kullanımını ölçüyor ve takip ediyor. Şirketlerin yüzde 47’si su kaynaklarını daha iyi yönetebilmek için hedefler belirledi. Şirketlerin yüzde 79’u ise su yönetimi ile ilgili stratejilerini tüm iş yapış stratejilerine entegre ettiğini raporladı. 

CDP Su Programı’nın 2016 yılı küresel sonuçlarını içeren ‘Susuz şirketler: Su neden iklim değişikliği açısından hayati önemesahip/Thirsty business: Why water is vital to climate action’ başlıklı yeni Küresel Su Raporu’na göre dünyada toplamda 24 şirket, su yönetimine yaklaşımlarından ötürü liderliklerini kanıtlayarak CDP Su A Listesi'ne girmeye hak kazandı. Bu listede henüz Türkiye’den bir şirket bulunmuyor fakat Türkiye’den ‘A-’ puanı alarak su yönetimi konusunda lider konumda olan 3 şirket (Garanti Bankası, Pınar Süt ve Şekerbank) CDP Türkiye Su Liderleri olarak ödüllendirildi.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Basın bültenine buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Açıklandı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Çimsa’nın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin derecelendirme ve raporlama desteği ile yürütülen CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Programı Raporu açıklandı. Rapor, 30 Kasım 2016, Çarşamba günü, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Zorlu Holding’in desteği ile gerçekleştirilen etkinlik ile kamuoyuna duyuruldu.

Şirketlerin iklim değişikliğine yönelik stratejilerini uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sunabileceği bir platform sağlayan CDP, dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi olarak kabul ediliyor. CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu, CDP’ye Türkiye’den dahil olan 50 şirketin verdikleri yanıtların analizini içeriyor.

BIST-100 şirketlerinin toplam piyasa değerinin %50’sini oluşturan şirketler CDP platformu aracılığı ile iklim değişikliği risklerini ve yarattığı fırsatları nasıl yönettiklerini yatırmcılara ve diğer paydaşlarına açıkladılar. Bu şirketlerin %91’i iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettiğini, %94’ü de iklim değişikliğini üst düzey ve yönetim kurulu seviyesinde ele aldığını belirtti.

“CDP Küresel A listesi" ve "CDP Türkiye İklim Liderleri" Ödülleri de etkinlikte sahiplerini buldu. Dünyada CDP’ye yanıt veren ve  iklim değişikliği ile mücadelede başı çeken 193 şirketin yer aldığı “CDP Küresel A Listesi” içerisinde bu sene Türkiye’den iki  şirket yer aldı: Arçelik ve Garanti Bankası. Bu iki şirket etkinlik sırasında liderlik ödüllerini teslim aldı.  CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülleri”ne ise Brisa, Coca-Cola İçecek, Çimsa, Ekoten Tekstil, Migros, Pınar Süt ve Tofaş layık görüldüler.

Etkinlikte, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk Haftasonu Programı Sunucusu Hakan Çelik’in moderatörülüğünde gerçekleşen “CDP A Listesi CEO Paneli”nde, CDP Küresel A Listesi’nde yer alan Arçelik’in CEO’su Hakan Bulgurlu ve Garanti Bankası’nın CEO’su Fuat Erbil konuşmacı oldular. 

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınBasın bültenine ulaşmak için buraya tıklayın.

 
 

CDP Türkiye 2015 İklim Değişikliği Raporu Açıklandı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, Akbank’ın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin derecelendirme ve rapor desteği ile yürütülen CDP İklim Değişikliği Programı’nın Türkiye raporu, kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor, 19 Kasım 2015, Perşembe günü Sakıp Sabancı Müzesi the Seed salonunda düzenlenen etkinlik ile açıklandı. Şirketlerin iklim değişikliğine yönelik stratejilerini uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sunabileceği bir platform sağlayan CDP, dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi olarak kabul ediliyor. CDP Türkiye 2015 İklim Değişikliği Raporu, CDP’ye Türkiye’den dahil olan 46 şirketin verdikleri yanıtların analizini içeriyor.

CDP Türkiye İklim Değişikliği Projesi’nin başlangıcından itibaren yanıt veren şirketlerin sayısında %250 oranında bir artış yaşandı. Yanıt veren şirketlerin %95’i iklim değişikliğini üst düzey ve yönetim kurulu seviyesinde ele aldığını belirtti. Şirketlerin %89’u da iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettiğini açıkladı.
CDP Türkiye İklim Değişikliği 2015 Raporu'nun açıklandığı toplantının açılış konuşmasını Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Cenk Göksan yaptı. Ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Genel Sekreteri Christiana Figueres’in konuşması yayınlandı. Toplantının ana konuşmacısı BlackRock Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Kurumsal Yönetim ve Sorumlu Yatırımlar Direktörü Amra Balic’in konuşmasının ardından CDP Yönetim Kurulu Başkanı Paul Dickinson’ın konuşması yayınlandı. Etkinlikte Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Direktörü Melsa Ararat CDP 2015 Küresel İklim Değişikliği ve CDP Türkiye 2015 İklim Değişikliği Raporları hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

CDP Türkiye İklim Liderleri’nin de ödüllendirildiği etkinlikte, yerel olarak belirlenen “CDP İklim Saydamlık Liderlik Endeksi" (CDLI) listesinde yer alan T. Sınai Kalkınma Bankası, Brisa, Garanti Bankası, Turkcell İletişim Hizmetleri ve Arçelik “CDP Türkiye İklim Saydamlık Lideri” ödüllerini aldılar. Küresel olarak belirlenen "CDP İklim Performans Liderlik Endeksi" (CPLI) listesine girerek A bandında yer almaya hak kazanan tek Türk şirketi ise Garanti Bankası oldu ve “CDP Türkiye İklim Performans Lideri” ödülünü aldı.

CDP Türkiye İklim Değişikliği 2015 Raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Raporun özetini de içeren basın bültenine buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

CDP 2015 A Liderler Listesi Açıklandı

COP21’den (ulusal liderlerin karbon emisyonunu azaltmaya ve küresel sıcaklıkların artmasını önlemeye yönelik küresel bir anlaşma imzalamak için buluştukları Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndan) 3 hafta önce, dünyanın en büyük şirketlerinden gelen açıklamalarla şirketlerin son 5 yılda iklim değişikliğine yönelik bir çözümün bir parçası olabilmek için stratejilerinde ne denli bir değişikliğe gittikleri açığa çıkıyor.

95 trilyon US Dolarını temsil eden 822 yatırımcı adına hareket eden ve dünyanın en kapsamlı kurumsal iklim verisine sahip olan CDP 2015 Global İklim Değişikliği Raporu’nu açıkladı.
Rapor iklim değişikliğini önlemeye yönelik adımlarıyla en iyiler arasına giren şirketleri kapsayan 2015 İklim A Listesi’ni içeriyor.
2000’e yakın şirket CDP’nin derecelendirme metodolojisine göre değerlendirildi ve 113 şirket A listesinde yer aldı. Toplam piyasa değeri açısından ilk üçte yer alan Apple, Microsoft ve Google gibi şirketlerin yanı sıra Türkiye’den de Garanti Bankası 2015 yılında A listesine girmeye hak kazanan tek Türk şirketi oldu.
Şirketler küresel olar
ak harekete geçerek düşük karbon ekonomisine geçişi kolaylaştıracak yatırımları gerçekleştiriyorlar. Örneğin, %94, yani neredeyse şirketlerin tamamı yönetim kuruluna ya da üst düzey yönetime iklim değişikliğine yönelik sorumluluklar yüklüyor ve %75’i iklim performansını artırmak için teşviklerde bulunuyor.
Şu anda her on şirketten dokuzu, karbon emisyonlarını azaltan aktivitelerde bulunuyor, 2010’da bu rakam neredeyse yarısından daha azdı. Ayrıca sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi koyan şirketlerin yüzdesi 2015 yılında 2010 yılına göre iki katından daha fazla artmış durumda.

Meg Whitman, Hewlett Packard Enterprise Başkanı ve CEO’su, kurumsal dünyadaki artan ivme yatırımcıların iklim değişikliği kapsamında talep ettiği verilerle kesişiyor. Eğer yeni açıklanan ve ‘Red Line’ olarak bilinen Landmark Emeklilik Fonu Oylama Kılavuzları (Landmark pension fund voting guidelines) uygulanırsa, CDP’ye açıklama yapmayan CEO’lar risk altında kalabilir. Daha fazla yatırımcı sürdürülebilir geleceğe yatırım yapıyor: 2014’te bu alandaki fonlara 21.4 trilyon USD yatırıldı ve bu miktar iki yılda %61 arttı.
Şirketler yatırımcıların ihtiyaçlarına CDP’ye raporladıkları verilerin kalitesini arttırarak cevap veriyor. Fakat, CDP yoluyla yatırımcılarına verilerini açıklamayan birçok şirket göze çarpıyor;  Agricultural Bank of China Ltd, Berkshire Hathaway ve Facebook gibi.
799 şirketten gelen verileri karşılaştırıyor.

 
 

CDP 2015 Küresel Su Raporu ve Türkiye Sonuçları Açıklandı 

Dünyanın en güçlü ve etkin yeşil sivil toplum kuruluşu CDP’nin, su kaynakları konusunda özel sektörü harekete geçirmeyi amaçladığı CDP Global Su Raporu ve Türkiye sonuçları, 27 Ekim 2015 tarihinde Salt Galata’da yapılan toplantıyla açıklandı.
CDP’nin ‘Aksiyonu Hızlandırma’ (Accelerating Action) başlıklı yeni Küresel Su Raporu’na göre dünyada toplamda sekiz şirket, su yönetimine yaklaşımlarından ötürü CDP Su A Listesi'ne girmeye hak kazandı. Bu liderler listesinde Türkiye’den bir şirket bulunmuyor.
Bu yıl ilk defa açıklanan Türkiye sonuçlarına göre ise şirketlerin; %36'sı son raporlama yılında sudan kaynaklı olumsuz etkilere maruz kaldığını bildiriyor.  Şirketlerin %64'ü suyun işletmeleri için önemli bir risk haline geldiğini bildirirken, %86’sı ise suyun şirketleri için fırsat yarattığını belirtiyor.
CDP Su Programı ilk kez 2015 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, Garanti Bankası’nın desteği ve işbirliğiyle hayata geçirildi. CDP 2015 Küresel Su Raporu’nun çıktılarının yanı sıra Deloitte Türkiye’nin de desteği ile hazırlanan Türkiye’den yanıt veren şirketlerin analizini içeren CDP Türkiye Su Sonuçları Raporu 27 Ekim 2015 Salı günü saat 10:00’da, Salt Galata’da gerçekleştirilen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. 
CDP Küresel Su Raporu’nun ana çıktılarının ve CDP Su Programı’nın Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin yaptılar.  CDP Su Programı Başkanı Cate Lamb’in video mesajından sonra Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Dr. Melsa Ararat CDP Küresel Su Raporu ve Türkiye sonuçlarını sundu.

- CDP Su Programı Global ve Türkiye sonuçlarının özetin
e yer veren basın bültenine ulaşmak için lütfen buraya tıklatın
- CDP 2015 Küresel Su Raporu’na ulaşmak için lütfen buraya tıklayın
- CDP 2015 Türkiye Su Sonuçlarına ulaşmak için lütfen buraya tıklayın
 
 

CDP Su Programı Türkiye'de Başlatıldı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Garanti Bankası'nın İşbirliğiyle 


Garanti Bankası’nın desteği ve işbirliğiyle, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Türkiye’de hayata geçirilen CDP Su Programı, su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerekliliğinden hareketle, şirketleri harekete geçirmeyi ve yönlendirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin, uygulamanın yürütüleceği ilk ülkeler arasında yer aldığı CDP Su Programı, şirketlere su kullanımlarını şeffaf bir şekilde açıklayabilecekleri bir platform sunuyor. Program kapsamında Türkiye’den davet alan 50 şirket, BIST-100 endeksinde yer alan şirketlere, su kullanımından kaynaklanan riskler dikkate alınarak uygulanan sektörel filtreleme ile belirlendi. Bu şirketlere, uluslararası yatırımcılar adına, CDP Su Programı soru formunu yanıtlaması için davet gönderildi.

Su ile ilgili stratejilerini ve politikalarını açıklamaları için davet edilen şirketlerin de hazır bulunduğu ve Türkiye’de su konusunda yeni bir dönemi başlatması hedeflenen programın tanıtım toplantısında Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Nihat Berker, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat konuşma yaptı. CDP Su Programı Başkanı Cate Lamb video mesajında CDP Su Programının Türkiye’de yeni bir dönemi başlatacağını vurguladı.

Basın Bülteni’nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Davet alan şirketlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

CDP Türkiye 2014 İklim Değişikliği Raporu Açıklandı 

 
 
 

Sustainable Investment in Turkey: The Case in Context - An Update, 2014 Raporu Yayınlandı 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (SU CGFT) "Sustainable Investment in Turkey: The Case in Context - An Update, 2014" Raporunu yayınladı. 

Bu Rapor, SU CGFT ve UN Sustainable Stock Exchanges Initiative ortaklığında, İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu desteği ile gerçekleştirilmiş Sürdürülebilirlik Endeksi Çalıştayı Projesi'nin son raporudur.

Bu rapor, "Sustainable Investment in Turkey, 2010" (IFC, 2011) raporunun devamı niteliğindedir. Orijinal raporun güncellenmiş bu yeni versiyonunda sürdürülebilir yatırım kavramı global bir kapsamda incelenmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki Borsa'lar ve Sürdürülebilirlik Endekslerinin bu yatırımlar üzerindeki etkilerine odaklanılmıştır. Bu bilgiler ışığında Türkiye bir vaka çalışması olarak ele alınmış ve Türkiye'nin deneyimleri incelenerek sürdürülebilirlik endekslerinin gelişmekte olan pazarlarda sürdürülebilir yatırımları nasıl etkilediği konusu analiz edilmiştir.

 
 

IFC'nin "The First 10 Years of EMCGN" Raporu Yayınlandı 

Rapor,  Yükselen Pazarlar Kurumsal Yönetim Araştırma Ağı’nı (EMCGN) ve 10 yıldır süregelen faaliyetlerini ele alıyor. 

EMCGN’nin tarihçesi, amaçları, yapısı ve çalışma yöntemlerinin tanımlandığı raporda, EMCGN’nin temel amacı; yükselen pazarlarlarda, aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler ve geçiş ülkelerinde kurumsal yönetim üzerine araştırmaları canlandırmak olarak özetleniyor. Ağ,  bütün bölgelerde akademisyenler arasında uluslararası değişim ve etkileşimi teşvik edip, kurumsal yönetimle ilgili meselelerin farklı ülkelerde ortak yanlarının görülmesini sağlayarak  kurumsal yönetim konulu araştırmaların akademik kalitesini artırmayı hedefliyor.

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Türkiye'de Sürdürülebilirlik Endeksi Raporu Yayınlandı 

Borsa İstanbul tarafından bir süredir üzerinde çalışılan Sürdürülebilirlik  Endeksi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından 23 Ocak’ta organize edilen ve uluslararası ve yerel kurumsal yatırımcılar ile şirketleri  bir araya getiren çalıştayda ele alınmıştı. Çalıştay sonuçları bir raporla kamuyla paylaşıldı. Önsözlerini Borsa İstanbul Başkanı Dr. M. İbrahim Turhan ve UNCTAD Yatırım ve Girişimcilik Direktörü ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsa İnisiyatifi Eş Direktörü James Zhan’ın  yazdığı raporun giriş yazısını Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Dr. Melsa Ararat kaleme aldı.

Tasarrufların çevresel ve toplumsal konularda duyarlı ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu şirketlere yönelmesinin önemine dikkate çeken Forum direktörü Dr. Melsa Ararat borsada yabancı kurumsal yatırımcıların ağırlıkta olduğunu ve yatırımların genellikle kısa vadeli olduğuna işaret ediyor. Bu durumun ancak borsada yerel kurumsal yatırımcıların ağırlıklarının artması  ve uzun vadeli getirinin  hedeflenmesi  ile değişebileceğini vurgulayan raporda emeklilik fonlarının bu konuda önemli bir rol oynayabileceğinin altı çiziliyor.

Rapor çalıştayda tüm paydaşların endeksin faydaları konusunda hemfikir olduklarını dile getiriyor. Raporun “Sürdürülebilirlik Endeksi İstanbul Çalıştayı Çıktıları” bölümüne göre Sürdürülebilirlik Endeksi‘nden hem şirketler, hem yatırımcılar, hem de sivil toplum örgütleri fayda sağlayacak.

 

 

Sürdürülebilirlik Endeksi Çalıştayı Gerçekleştirildi 


Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (SU CGFT) ve United NationsSustainableStockExchangesInitiative (SSE) ortaklığında, İngiltere Hükümeti Refah Fonu desteği ile 23 Ocak 2014 Perşembe günü Sabancı Center’da “Sürdürülebilirlik Endeksi Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştay, yatırımcıların ve şirketlerin, Borsa İstanbul’un 2014’ün ilk yarısında yayınlamayı hedeflediği Sürdürülebilirlik Endeksi’nden beklentilerinin ve endeksin bir yatırım aracı olarak kullanılabilmesinin koşullarının tartışıldığı bir ortam yaratarak uluslararası ve yerel aktörleri bir araya getirdi. Borsa İstanbul (BIST) tarafından 2014 yılının ilk çeyreğinde açıklanması beklenen Sürdürülebilirlik Endeksi, hisseleri BİST’te işlem gören şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını dikkate alıyor. 

Çalıştayın açılış konuşmasını Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdür Yardımcı Mustafa Kemal Yılmaz gerçekleştirdi. Ardından Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat söz aldı. Çalıştayın ana konuşmasını dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock Yönetici Müdürü Amra Balic yaptı. Daha sonra katılımcılar farklı paydaşlardan oluşan üç ayrı grup olarak önceden belirlenen konuları tartıştılar ve tartışmaların çıktılarını diğer katılımcılara sundular. Sonuçları değerlendiren kapanış konuşmasını da Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat gerçekleştirdi.

Çalıştay katılımcıları arasında Borsa İstanbul (BIST), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uluslararası ve yerel portföy  yöneticileri, endeks derecelendirme kuruluşu EIRIS, BIST 30 endeksi içinde yer alan ve sürdürülebilirlik açıklamalarında liderlik gösteren şirketlerin yatırımcı ilişkileri sorumluları, UN SustainableStockExchangesInitiative (SSE), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İngiltere Büyükelçiliği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği(TSAKB), Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Merkezi Kayıt Saklama Kuruluşu (MKK) ve UN Global Compact Türkiye ağı temsilcileri yer aldı. 

Çalıştaydan çıkan sonuçlarSabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından kamuya açık bir rapor halinde yayınlanacak.

SU-CGFT Koordinatörü Melsa Ararat'ın Sürdürülebilirlik Endeksi hakkındaki röportajına buradan ulaşabilirsiniz.

Birleşmiş Milletler SSE koordinatörü Anthony Miller ve Borsa İstanbul Genel Müdür yardımcısı Mustafa Kemal Yılmaz'ın Sürdürülebilirlik Endeksi hakkındaki canlı yayınını bu linkten izleyebilirsiniz.

 

 

Bankalarda Yönetim Kurullarının Çeşitlendirilmesi 

Kurumsal Yönetim Forumu direktörü ve SOM fakültesi öğretim  üyesi  Melsa Ararat  19-20 Aralık tarihlerinde Amsterdam'da De Nedrelandsche Bank tarafından organize edilen ve bankalarda Yönetim Kurullarinin çesitlendirilmesi  konusundaki panele katıldı. Panelde De Netherlansche Bank YK üyesi Joanne Kellemann, Prof. Rene Adams ve Catalyst araştırma bölümü başkanı Hetahre Foust-Cummings bulundurlar.

Programın ajandasına buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

SU CGF, Borsa İstanbul'un Girşimi ile Oluşturulan Sürdürülebilirlik Platformu'nun Parçası Oldu 

Platformda ayrıca; İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörünün Rolü Çalışma Grubu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), TÜSİAD, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve UN Global Compact Türkiye Ağı yer alıyor.

Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan ve sürdürülebilir kalkınma hedefine destek veren sivil toplum kuruluşlarını, konu ile ilgili girişimleri ve paydaşları bir araya getiren bir “Sürdürülebilirlik Platformu” oluşturuldu.

Borsa İstanbul’un girişimleriyle oluşturulan platform, farklı paydaşlar tarafından sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmalar arasında bir sinerji yaratmayı hedefliyor. Platform ayrıca, basın mensuplarının sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının artırılması, sürdürülebilirlik riskleri konusunda algının güçlendirilmesi ve bu konuda ortak bir bakış açısının oluşturulmasını amaçlıyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve ‘Carbon Disclosure Project (CDP)’ Türkiye ofisi direktörü Melsa Ararat konuyla ilgili yaptığı açıklamada  “Sürdürülebilirlik şirketlerin, yatırım kuruluşlarının ve borsaların ortak hedefi olduğu ölçüde ekonomik kalkınmanın eşitlikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması mümkün olacaktır. Borsa Istanbul’un sürdürülebilirlik konusunu önemsemesinden memnuniyet duyuyoruz ve platformun çalışmalarına gerek kurumsal yönetim konusundaki uzmanlığımız, gerekse CDP projesi yürütücüsü olarak  edindiğimiz birikimle bilimsel destek vermeye hazırız” dedi.

 
 

Melsa Ararat "Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" Açılış Toplantısında Yer Aldı 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) liderliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi”, Türkiye’nin içinde bulunduğu Güney Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki işveren örgütlerinin ve işletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin açılış toplantısı 18 Nisan 2013’te Ankara’da gerçekleştirildi. 30 Kasım 2012’de başlayan ve iki yıl sürecek olan projenin açılış toplantısında CGFT Direktörü Melsa Ararat “KSS’nin bugünü ve geleceği” başlıklı panelde bir sunum gerçekleştirdi.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 
 

CGFT'nin de Desteklediği E-Genel Kurul Sistemi FSTech Awards Kapsamında Ödül Aldı 

Türkiye’de borsaya kote şirketlerin pay sahiplerine elektronik bir platform üzerinden oy kullanma imkanı sağlayan Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS), FSTech Awards kapsamında “Çevrimiçi Hizmetlerin En iyi Kullanımı” ödülünü aldı. Bilişim ve teknoloji çalışanlarına yönelik yayın yapan, sektörün önde gelen dergilerinden biri olan Financial Sector Technologies (FSTech), her yıl sektör içerisindeki yenilikler ve gelişmeleri takip ederek başarılı projeleri ödüllendiriyor. 

CGFT’nin gerek veri sağlama, gerekse sistemin duyurulması ve hayata geçirilmesi konusunda projenin başlangıcından bu yana destek verdiği E-GKS, teknolojik olarak getirdiği yeniliklerin yanı sıra borsadaki şirketlerin şeffaflığının artmasına ve kurumsal yönetimin önündeki engellerin kaldırılmasına büyük katkı sağlıyor. Bu sistemin, Türkiye’yi küresel çapta yatırımcılar açısından çok daha cazip hale getirmesi ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi’ne de katkı sağlaması bekleniyor. 

 
 

Türkiye "Bağımsız Kadın Direktörler Projesi Lansman Toplantısı" 13 Aralık 2012 Tarhinide Gerçekleştiriliyor

Halka açık şirketlerin zorunlu bağımsız yönetim kurulu üyesi kontenjanlarında kadınlara öncelik vermeyi kolaylaştırmayı ve kadınların karar mekanizmalarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen ‘Bağımsız Kadın Direktörler Projesi’ 13 Aralık 2012 tarihinde Conrad Otelinde yapılacak lansman toplantısı ile basına ve kamuya duyurulacak. Lansman toplantısına, yakın zaman önce dâhil olunan ‘Global Board Ready Women’ projesinin koordinatörü Candace Johnson da konuşmacı olarak katılacak. 

Avrupa Komisyonu Kadın-Erkek Eşitliği Bölüm Başkanı Daniela Bankier’in mesajı ve İsveç Büyükelçisi Torkel Stiernlöf’ün konuşmasının ardından Caroline Sundewall yönetim kurullarında kota uygulamadan yüksek bir orana erişmiş olan İsveç’in deneyimlerini paylaşacak. Türkiye’deki son durumu özetleyen “Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Görev Yapan Kadın Üyeler 2012 Raporu” verileri de proje ve Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Dr. Melsa Ararat tarafından katılımcılara sunulacak. Toplantı Egon Zehnder International İstanbul Ofisi Yönetici Ortağı Murat Yeşildere’nin kapanış konuşması ve sonrasında kokteyl ile sona erecek. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 
 

CDP Türkiye 2012 Sonuçları ve Karbon Saydamlık Performans Lideri Ödülleri Açıklandı 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP),  Türkiye’de 2010 yılından bu yana Akbank’ın desteği ile üçüncü yılında. Şirketlerin sera gazı salımları ve iklim değişikliğine yönelik stratejilerini uluslararası kurumsal yatırımcılarla paylaşmaları yönünde önemli bir adım olan Karbon Saydamlık Projesi, dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi olarak kabul ediliyor. 

Sabancı Üniversitesi Karbon Saydamlık Projesi ekibinin, Ernst Young Türkiye ofisinin katkılarıyla hazırladığı CDP Türkiye 2012 Raporu, Karbon Saydamlık Projesi’ne Türkiye’den dahil olan şirketlerin verdikleri yanıtların analizini ve Türkiye’de iklim değişikliği ile ilgili ana eğilimleri içeriyor. Önsözünü Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Karbon Saydamlık Projesi CEO’su Paul Simpson’un yazdığı CDP Türkiye 2012 Raporu'na yanıt veren şirketlerin sayısı, 2011 senesinde 20 iken bu sene bu rakam 32’ye yükseldi. Rapora dahil olan şirketlerin sayısının yükselmesinde sadece İMKB-100 endeksini oluşturan şirketlerin değil, ayrıca İMKB-100 listesi dışında kalan, halka açık olan ya da olmayan şirketlerin de yanıt vermesi etkili oldu. 

CDP Türkiye 2012 Raporu'nun açıklandığı toplantıda, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in açılış konuşmasının ardından, Aviva Yatırım’ın Başkanı Paul Abberley ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karbon Saydamlık Projesi Türkiye Direktörü Melsa Ararat birer konuşma yaptılar. Paul Abberley, Haziran 2012’de Brezilya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Rio+20 Zirvesi'nin ‘İstediğimiz Gelecek’ başlığıyla yayınlanan sonuç bildirgesine ve bu bildirgenin mevcut sürdürülebilirlik ve çevre raporlama sistemleri üzerindeki etkilerine odaklanırken, Melsa Ararat, CDP Türkiye 2012 Raporu’nun sonuçlarını ve CDP Türkiye Karbon Saydamlık ve Performans Liderleri’ni açıkladı. 

Rio+20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde hükümetlerin şirketlerden iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili verilerini açıklamalarını talep etmeleri konusundaki mutabakatını dile getiren ve Rio 20 sonuç bildirgesine alınan 'Paragraf 47'nin arkasındaki kurum niteliğinde olan Aviva Yatırım'ın Başkanı Paul Abberley de toplantıda bir konuşma yaptı. Abberley konuşmasında, “Aviva Yatırım, müşterilerinin yatırım kararlarını daha doğru bir şekilde alabilmesi için yatırım yapacakları şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili verilerini kurumsal şirket stratejileri kapsamında açıklamalarının önemine inanıyor. Karbon Saydamlık Projesi bu eğilimin ana etkenlerinden bir tanesi ve bu yolla sürdürülebilir ekonomik büyüme ile finansal pazarlar arasındaki ilişkinin daha etkin olması konusunda öncü bir rol üstleniyor” dedi. 

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Karbon Saydamlık Projesi Türkiye Direktörü Melsa Ararat da toplantıda yaptığı sunuş konuşmasında, “Projenin başlangıcından bu yana Türkiye'de iklim değişikliği konusundaki farkındalıkta çok önemli bir gelişme var.  Özellikle İMKB 100 dışında kalmasına rağmenKarbon Saydamlık Projesi’ne raporlama yapan şirket sayısındaki yüksek artış, iklim değişikliği ile mücadelede liderliğin bir rekabet avantajı olarak görülmeye başladığını gösteriyor” dedi. 

CDP Türkiye Karbon Saydamlık ve Performans Liderleri ödüllendirildi. 

CDP Türkiye 2012 Karbon Saydamlık Lideri ödülünü Arçelik alırken, ödülü Arçelik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Sağır’a Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker takdim etti. CDP Türkiye 2012 Karbon Performans ödülünü Garanti Bankası alırken, ödülü Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi ve Sürdürülebilirlik Ekibi’nin bağlı olduğu Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin’e Ernst Young Türkiye Denetim Bölümü Başkanı Dilek Çilingir takdim etti. Raporu buradan indirebilirsiniz. 

 
 

BKD - Bağımsız Üye Kontenjanında Kadınlara Öncelik Sağlayacak Girişim 

CGFT araştırmacıları tarafından Bağımsız Kadın Direktörler basın bülteni yayınlandı. CGFT, İMKB Şirketlerinin yönetim kurullarında bağımsız üye kontenjanında kadınlara öncelik verilmesini sağlayacak büyük bir girişimde bulundu. 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun, halka açık şirketlere üçte bir oranında bağımsız yönetim kurulu üyesi kotası getiren SPK düzenlemesinin uygulanmasında kadın üyelere öncelik verilmesi amacıyla tasarladığı proje İsveç Başkonsolosluğu’nun sağladığı hibe yardımı ve Egon Zehnder International’ın stratejik desteği ile başlatıldı. Proje, profesyonel kadın yöneticilerin yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yer almalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

Ayrıntılı bilgi için buradan dosyaya ulaşabilirsiniz. 

 
 

Yeni Makale Taslakları 

CGFT araştırmacıları tarafından 2 yeni makale taslağı yayınlandı. Makale taslaklarına buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

CGFT 2011 Raporu Yayınlandı 

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

Karbon Saydamlık Projesi 2011 Sonuçları ve Karbon Saydamlık Liderleri Ödülü Açıklandı 

Türkiye’de Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen Karbon Saydamlık Projesi’nin 2011 yılı sonuçları, Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol'un da katıldığı toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Akbank'ın desteği ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Türkiye'de 2010 yılından itibaren uygulanmaya başlanan dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) ikinci yıl rapor sonuçları açıklandı. Proje kapsamında İMKB-100 endeksine dahil şirketler sera gazı salımlarını ve iklim değişikliği risklerini yönetmeye yönelik stratejilerini yatırımcılarla paylaşmaya çağrıldılar. Sabancı Üniversitesi’nin, Ernst & Young Türkiye ofisinin katkılarıyla hazırladığı rapor Türkiye’de iklim değişikliği ile ilgili ana eğilimleri ve şirket raporlarının analizini içeriyor.

Akbank Genel Müdür Vekili Hakan Binbaşgil yaptığı açılış konuşmasında Karbon Saydamlık Projesi’nin Türkiye’deki çalışmalarına 2 senedir destek sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Toplantı, Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti ve İstanbul İklim ve Enerji Merkezi Fahri Danışmanı Fatih Birol’un konferansıyla devam etti. Birol, “Gerekli önlemleri almazsak dünya 6 derecelik bir sıcaklık artışıyla karşı karşıya kalacak. 2 derecelik kritik sıcalık artış limitini yakalamamız için az da olsa hala zaman bulunuyor. Fakat aradan geçen her yıl alınması gereken önlemleri daha da zorlaştırıyor ve maliyetleri artırıyor.” dedi.

Dünyanın birçok yerinde CDP ve iklim değişikliği ile ilgili fikirlerin belirtildiği filmin ardından Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve CDP Türkiye Direktörü Melsa Ararat toplantıda yaptığı sunuş konuşmasında, “CDP Türkiye iklim değişikliği konusundaki çalışmalarını toplumsal sorumluluk bilinciyle arttırarak sürdürecek, yeni alanlara taşıyacak ve kamu projelerine destek vermeye devam edecektir.” diye konuştu.

“İklim Değişikliği ve Gelişmekte Olan Ülkeler” konulu panele Karbon Saydamlık Projesi'nin Global Operasyonlar Başkanı Sue Howells, F&C Yönetişim ve Sürdürülebilir Yatırımlar Direktör Yardımcısı Alexis Krajeski, UniCredit Kurumsal Sürdürülebilirlik CSR Müdürü Giorgio Capurri ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, CDP Türkiye Direktörü Melsa Ararat katıldı. Panelistler, iklim değişikliğinin yeryüzünde neden olduğu tahribatın geri dönülemez noktaya ulaştığına dikkat çekerek, iklim değişikliği kapsamında kredi ve finansman sağlayıcı kuruluşların giderek daha önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Toplantı bu sene ilk defa verilen verilen Karbon Saydamlık Liderleri ödül töreni ile son buldu. Törende CDP projesi aracılığıyla sera gazı salımlarını ve iklim değişikliği riskleri yönetim stratejilerini kamuyla en şeffaf şekilde paylaşan şirketler seçildi. CDP verilerini ve metodolojisini kullanarak Ernst & Young Türkiye tarafından yapılan derecelendirmede en yüksek puanları alan Türk Telekom ve Zorlu Enerji 2011 Karbon Saydamlık Liderleri ödülünü paylaştılar. Türk Telekom’un ödülü Sabancı Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Nihat Berker tarafından verilirken, Zorlu Enerji‘ye ödülünü Ernst& Young Türkiye Genel Müdürü Mustafa Çamlıca verdi.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

 
 

Karbon Saydamlık Projesi 2010 Türkiye - 50 Raporu Açıklandı 

Türkiye’de Akbank’ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 2010 yılı sonuçları açıklandı. 25 Ekim 2010 tarihinde Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen organizasyonda “ Karbon Saydamlık Projesi 2010 Türkiye-50” raporu kamuya duyuruldu. Devamı...