Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ile İstanbul Sanayi Odası'nın "Kurumsallaşma" konulu etkinliği

İstanbul Sanayi Odası'nın düzenlediği "Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" konferansında Melsa Ararat, Hakan Orbay ve Behlül Üsdiken yer alıyorlar. ISO 2004 yılı kongresinde büyük ilgi gören "Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma" konulu panel "CGFT" ve Sabancı Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla ISO tarafından geniş kapsamlı olarak ele alınıyor. 4 Ekim'de Cevahir Kongre Merkezi'nde yapılacak konferans 2004 kongresinde ele alınan konuları derinliğine ele alacak.

ISO Kurumsallaşma Etkinliği Programı