İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle öncü uygulamalara imza atan Garanti BBVA, 14 Temmuz Çarşamba günü Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong töreniyle Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun yürütücülüğünü üstlendiği CDP Türkiye ve Borsa İstanbul iş birliğiyle Garanti BBVA İklim Endeksi’ni hayata geçirdi. 

Bu endeksle, sürdürülebilir finans pazarını geliştirmek, şirketlerin iklim riskleri ve fırsatları konusundaki şeffaflıklarını artırmak için teşvik etmeyi hedefleyen Garanti BBVA, hesaplama yöntemi, seçme kriterleri ve diğer kuralları Borsa İstanbul danışmanlığında belirlenen Türkiye’de sürdürülebilirlik ve iklim finansmanı için baz oluşturabilecek metodolojisi dünyaca kabul gören güvenilir bir endeks oluşturdu. Kapsama dahil edilecek şirketlerin CDP verileriyle belirlendiği endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve endeks verilerinin veri dağıtım kuruluşları aracılığıyla yayımlanması işlemleri Borsa İstanbul tarafından gerçekleştiriliyor.

Endeksin yatırım dünyasını, Borsa İstanbul’da işlem gören CDP İklim Değişikliği raporlamasındaki en güncel skoru B- ve üzeri şirketler oluşturuyor. Yılda bir kere güncellenecek endeks içerisinde yer alan hisse senetlerinin endeks içerisindeki ağırlığı fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine göre belirlenirken, hisse seçim sürecinde likidite kuralı da uygulanıyor. Endekse son 6 aylık dönemde günlük ortalama işlem hacmi en az 10 milyon TL ve üzeri olan hisse senetleri dahil ediliyor. 

Garanti BBVA İklim Endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören ve sürdürülebilirlik alanında en önemli konulardan biri olan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şirketlerin raporlama yaptığı CDP kapsamında iyi performans gösteren şirketleri öne çıkarıyor. Endeks, Borsa İstanbul’da işlem gören ve CDP metodolojisine göre, iklim değişikliği konusundaki risklerini ve fırsatlarını şeffaf bir şekilde beyan eden şirketlerin paylarından oluşan portföyün fiyat ve getiri performansını ölçüyor. 

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Garanti BBVA İklim Endeksine ilişkin şunları söyledi: “Borsa İstanbul, Garanti BBVA ve CDP Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen bu ortak projede, Borsa İstanbul olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. Borsa İstanbul olarak bu endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanması ve yayınlanması hizmetini veriyoruz. Gösterge niteliğindeki bu endeksin oluşturacağı yatırım fırsatlarından ötürü heyecan duyuyoruz. Garanti BBVA ve CDP Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma konularında, inovatif yaklaşımlar ve yenilikçi finansman modelleri sunan öncü kurumlarımızdır. Sürdürülebilir finansmana katkı sağlayacak bu endeksin oluşturulmasında emeği geçen, başta Garanti BBVA ve CDP Türkiye olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Garanti BBVA İklim Endeksinin sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum.”
Endeksle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Garanti BBVA olarak, ‘Dünyaya iyi bakıyoruz, geleceğe iyi bakıyoruz’ mottosuyla her geçen gün daha güçlü adımlarla ilerlediğimiz iklim değişikliğiyle mücadele yolunda Türkiye’de yeni bir ilke daha imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. Garanti BBVA İklim Endeksi’ni, iki ana iş stratejimizden biri olan “iklim değişikliğine karşı mücadele” hedefimizi göz önünde bulundurarak bankamız, CDP Türkiye ve Borsa İstanbul ekiplerinin özverili çalışmalarıyla bir yıldan kısa süre içerisinde tamamladık. Garanti BBVA olarak Türkiye’deki yenilenebilir enerji finansmanına bugüne kadar 5,6 milyar dolar üzerinde bir katkı sağladık, sürdürülebilir finans piyasasına katkımız ise 810 milyon dolar üzerinde. Garanti BBVA İklim Endeksi ile sürdürülebilir finans çalışmalarımızı bir yenisini daha ekliyoruz ve Türkiye özel sektörünün şeffaf iklim değişikliği performansı, iklim risklerinin fırsatlara dönüştürülmesi ve yerel yatırımcıların iklim değişikliği algısını geliştirmeleri için bir mihenk taşı olmasını temenni ediyoruz. Garanti BBVA olarak, iklim değişikliğine karşı ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişi süresinde, özel sektör, devlet organları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye’nin ilklerini gerçekleştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz.” dedi

Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finansa yönelik çalışmaları hakkında da bilgi veren Ebru Dildar Edin sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece son 60 yılda insanlık olarak atmosfere 100ppm CO2 saldık. Bu oran, 10.000 yıldan daha uzun bir süre önce son buzul çağının sonuna doğru meydana geldiği gibi, önceki doğal artışlardan 100 kat daha hızlı. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ndeki bilim danışmanları, limitlerin, 2 derece için 475 ppm veya 1,5 derece için 425 ppm’den fazla olmayan bir atmosferik CO2 konsantrasyonu anlamına geldiğini tahmin ediyorlar. Eğer 1,5 derece hedefine ulaşabilmeyi hala düşünüyorsak geriye sadece küresel olarak 6 ppm’lik bir bütçemiz kaldı. Kısacası artık bir dönüm noktasının eşiğindeyiz ve bu eşikteyken bir sonraki adımın doğru yönde olduğundan emin olmamız gerek. İklim aciliyeti açısından iş dünyası olarak sorumluluğu üstlenmemiz ve iklim hareketini tüm tabana yaymak için uzlaşmacı fırsatlar sunan, teknolojiyi arkasına alan inovatif girişimlerle yeni bir iyileşme dönemi yaratmamız gereken bir dönemdeyiz. Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları ve döngüsel ekonomi gibi birçok farklı inovatif yaklaşım milyonlarca yeni iş alanı yaratırken, Dünya Bankası tarafından bu alanlardaki yatırımların yılda en az 700 milyar dolar tutarına ulaşacağı öngörülüyor. Garanti BBVA’nın iklim değişikliğine karşı finans sektörünü dönüştüren rolü, 15 yıl önce kendi iş stratejisini değiştirmenin çok ötesinde bir vizyonla başladı. Bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmaya sağladığımız 51 milyar TL’yi aşan katkıyla hem dünyanın ihtiyacı olan yeşil ve sosyal iyileşmeye katkıda bulunduk hem de sürdürülebilir finans piyasasını yerel ekonomimizdeki aktörlerden biri haline getirdik.”

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Kurucu Direktörü ve CDP Türkiye Direktörü Melsa Ararat da endekse dair şunları söyledi: “Son yıllarda, tüm dünyada, doğrudan doğruya CDP verilerini kullanan endeksler ve fonlar artarken, CDP verilerini kullanan diğer çevresel ve sosyal etkileri de dikkate alan endeksler ve yatırım fonları da giderek yaygınlaşmakta. Bugün ise, CDP’nin Türkiye operasyonunun 10 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. CDP tarafından şirketlere verilen İklim değişikliği derecelendirme notlarını kullanan ve Türkiye’de finansal sermayenin, iklim değişikliğini dikkate alan şirketlere aktarılmasına aracılık edecek bir yatırım endeksini lanse ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu endeks sayesinde, Türkiye’nin iklim değişikliğine dayanıklı, emisyonlarını bilimin öngördüğü hedeflere uygun olarak azaltmayı ve nihayet sıfırlamayı amaçlayan şirketleri, uluslararası kurumsal yatırımcıların radarına girecek ve Türkiye’ye ek yabancı sermaye gelmesine vesile olacaklar. Bu endeksin ayrıca, yerel kurumsal yatırımcıların da konuya olan ilgisini çekeceğini ve henüz iklim değişikliği stratejilerini açıklamamış şirketleri de özendireceğini ümit ediyoruz.”