CGFT’nin temel çalışma alanı kurumsal yönetim ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkidir.

Kurumsal Yönetim Forumu’nun (CGFT) amacı Türkiye’de kurumsal yönetimin yasal, kurumsal ve davranışsal çerçevesinin ve kurumsal yönetim uygulamalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla CGFT, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde şirketleri, yatırımcıları ve iş ekosistemini harekete geçirmek, iş ve finans kurumları arasındaki ilişkinin bu hedeflere katkıda bulunacak şekilde yapılanmasına destek olmak amacıyla uygulanabilir araştırmalar yapar, projeler ve kampanyalar gerçekleştirir.

CGFT 2005 yılı sonuna kadar Türkiye Kurumsal Yönetim (KY) İlkeleri’nin geliştirilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) destek vermiştir.

CGFT 2005 yılından itibaren Türkiye’de KY alanındaki araştırma boşluklarını doldurma ve bilgi üretme üzerine yoğunlaştı. CGFT 2005-2008 yılları arasında Avrupa Komisyonu destekli Avrupa Kurumsal Yönetim Doktora Eğitim Ağı (ECGTN) projesi çerçevesinde iki doktora öğrencisini eğitti ve IFC destekli Yükselen Piyasalar Kurumsal Yönetim Araştırma Ağı’nın (EMCGN) kuruluşunda aktif rol alarak daha sonra koordinatörlüğünü üstlendi.

2009 yılından itibaren CGFT şirketlerin KY uygulamalarını ve politikalarını iyileştirmeye teşvik edecek saha çalışmalarına odaklanmaya başladı. CGFT, araştırmaları ile şirket faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla (UN SDGs) uyumlulaştırılmasını sağlayacak KY politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmaktadır. 2010 yılında CGFT uzmanlarınca yazılan ve IFC tarafından basılan ‘Türkiye’de Sürdürülebilir Yatırımlar Raporu’ Borsa İstanbul (BIST) tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Endeksi’nin kavramsal çerçevesini oluşturdu. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Türkiye Ağı Çalışma Gruplarında da CGFT ekibi aktif olarak bulunmaktadır.

CGFT, disiplinler arası etkileşimli ve kapsayıcı bir uygulama araştırmaları girişimi olarak, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.