CGFT, dünyanın en itibarlı sivil toplum örgütlerinden biri olan CDP ile işbirliği içerisinde Türkiye'de iklim değişikliği, su, ormansızlaşma ve belediyeler programlarını yürütmektedir.

CDP İklim Değişikliği Programı

CGFT 2009 yılından bu yana iklim değişikliği odaklı çalışmalarını, Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak gösterilen CDP programlarını Türkiye’de hayata geçirerek yürütmektedir. 

Her sene Türkiye operasyonu çerçevesinde Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde yer alan şirketlere CDP imzacı yatırımcıları adına iklim değişikliği politikalarını açıklamaları için davet yollayan CDP İklim Değişikliği Programı’na Türkiye’den yanıt veren şirket sayısı 2019 yılında 54’e ulaştı.  Şirketlerden toplanan bu veriler CDP’nin özel derecelendirme metodolojisine göre değerlendirilmekte ve her sene CDP Türkiye raporları hazırlanıp, derecelendirmede lider olan şirketlere de ödüller verilmektedir.

CDP Türkiye İklim Değişikliği ve Su 2019 Raporu’na buradan ulaşılabilir.

CDP Su Programı

2015 yılında Garanti Bankası’nın desteği ve işbirliği ile CDP Su Programı Forum tarafından Türkiye’de de uygulanmaya başlamıştır.

CDP, su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerekliliğine inanmakta ve özel sektörün bu sorumluluğu yerine getirmesini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açıklayabilecekleri bir platform sunmaktadır. CDP, su kaynaklarını korumak için 106 trilyon dolar varlığı yöneten 515 kurumsal yatırımcı adına hareket etmektedir ve dünyanın önde gelen şirketlerine su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunmaktadır.

CDP Türkiye Su Programı kapsamında Türkiye’den davet alan 50 şirket, BIST-100 endeksinde yer alan şirketlerin içerisinde suya bağlı risklere en çok maruz kalma olasılığı olan sektörlerde yer alan şirketlerden oluşmaktadır. 2019 yılında toplam 32 şirketin yanıt verdiği CDP Su Programı’nın Türkiye ayağında yanıt veren şirketlerin sayısı programın başladığı yıl olan 2015'te ise yalnızca 15'ti. 

CDP Türkiye İklim Değişikliği ve Su 2019 Raporu’na buradan ulaşılabilir.

CDP Ormansızlaşma Programı

Günümüzde büyük şirketlerin önemli bir kısmı küresel ormansızlaşma üzerindeki etkileriyle ilgili hala yeterince şeffaf olmamaktadır. Bunun yanı sıra pek çoğu ormansızlaşmayla mücadele konusunda yetersiz kalmaktadır.
Yatırımcılar tarafından ormansızlaşma risklerinden etkilendiği düşünülen ve konuyla ilgili raporlama yapmaları talep edilen  1.500'den fazla şirket, CDP'nin raporlama platformu aracılığıyla bunu gerçekleştirmektedir.

CDP 2019 Ormansızlaşma Raporu Yönetici Özeti'ne buradan ulaşılabilir.
 

CDP Şehirler Programı

İklim değişikliği ile mücadele konusunda belediyelere büyük sorumluluklar düşüyor. CDP ise, şehirlerin çevresel verilerini ölçmesi, yönetmesi ve raporlaması için küresel bir platform sunmaktadır. Tüm dünyada 800'den fazla belediyenin çevresel raporlama yapmasına olanak sağlayan CDP, Türkiye'de 2019 yılında 9 belediyenin raporlama yapmasını sağlamıştır.

Belediyelerin raporlarına erişmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

 

cdp

 

     CDP Türkiye Destekçisi:    

 garantiBBVA    

    CDP Türkiye Rapor Destekçisi:    

Deloitte