Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT), Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek kurumsal yönetim konularına odaklanan disiplinler arası ve sektörler arası bir girişimdir.

Forum’un misyonu, sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda hayata geçirilebilecek araştırmalar yapmanın yanı sıra politika belirleme ve belirlenen politikaların uygulanma süreçlerinde aktif rol oynayarak kurumsal yönetim alanının geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Forum’un yapmakta olduğu çalışmalar şu şekildedir:

  • Daha iyi bir kurumsal yönetimle çözülebilecek ekonomik, çevresel ve sosyal sorunları saptamak
  • Araştırmalar yürüterek ve veri toplayarak yeni ve hayata geçirilebilir projeler yaratmak
  • Kampanyalar veya iletişim ağları oluşturarak şirketleri harekete geçirmek ve kritik sorunlara çözüm bulunması adına fikirsel liderlik sağlamak
  • İş çevreleri, düzenleyici kuruluşlar, devletler, sivil toplum örgütleri ve Sabancı Üniversitesi mensupları ile iş birlikleri yaparak işbirliğini artırmak