CGFT, yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet çeşitliliğini bir kurumsal yönetim ve yönetim kurullarının etkinliği meselesi olarak ele almaktadır.

Bu çalışmaların bir sonucu olarak geliştirilen projeler kapsamındaki 2018 faaliyetleri aşağıda özetlenmektedir:

BAĞIMSIZ KADIN DİREKTÖRLER PROJESİ

Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, 2012 yılında halka açık şirketlerde kadın direktörlerin durumunu izlemek ve kadın direktör atamak isteyen şirketlere destek olmak amacıyla başlatılmıştır.

Proje kapsamında Egon Zehnder yönetici atama firması ile stratejik ortaklık içinde halka açık şirketlerde yönetim kurullarında yer almak için gerekli donanıma sahip kadınların özgeçmişlerini içeren bir veri tabanı saklanmakta ve talepte bulunan şirketlere ücretsiz olarak aday önerme desteği verilmektedir. 2013 ve 2018 arasında 20’den fazla kadın bu kapsamda halka açık şirketlerin yönetim kurullarına seçildi.

Proje Stratejik Ortağı:
ez_logo

YÜZDE 30 KULÜBÜ TÜRKİYE PROJESİ

CGFT, Birleşik Krallıkta 2012 yılında başlatılan ve kısa sürede yönetim kurullarında kadın oranının yüzde 12’den yüzde 30’a çıkmasına katkıda bulunan Yüzde 30 Kulübü’nün Türkiye’de kurulması konusunda öncülük etti. Kulüp üye sayısı 2018 sonunda 40’a ulaştı. 2018 yılına Yüzde 30 kulübü üyesi olan şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye oranı diğer şirketlere kıyasla daha hızlı arttı ve yüzde 19,7‘ye ulaştı.

TÜRKİYE'DE ŞİRKET YÖNETİM KURULLARINDA KADIN ORANINI ARTTIRMAYA YÖNELİK YOL HARİTASI

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu EBRD tarafından konuyla ilgili paydaşların katkılarıyla geliştirilen Türkiye’de Şirket Yönetim Kurullarında Kadın Oranını Arttırmaya Yönelik Yol Haritası üzerinde danışma sürecine kolaylaştırıcı olarak destek vermektedir. Yol Haritası ve danışma süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.

ELEKTRONİK GENEL KURULLAR PROGRAMI

CGFT ekibi, 2012 yılında halka açık şirketlerin yönetim kurullarında en az bir kadın üye bulundurulması yönündeki SPK kurumsal yönetim düzenlemeleri kapsamında yönetim kurullarında kadın üye olmayan şirketlerin hisselerini satın alarak elektronik genel kurullarına yatırımcı olarak katılmaya başladı. Programın amacı bu şirketlerde düzenlemeler konusunda farkındalık yaratmak ve genel kurullara katılan diğer yatırımcıları harekete geçirmektir.

İŞ DÜNYASI AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI PROJESİ

BADV projesi kapsamında 208 şirket yöneticisi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri aldı ve 20 şirket kadına yönelik şiddeti engelleyen işyeri politikalarını hayata geçirdi. BADV Projesi ayrıca 2018 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Dünya Şampiyonları listesinde yer alan 16 proje arasına Türkiye’den giren tek proje oldu.

Proje Destekçileri:
sabancı_vakfı     unfpa

 

Proje İşbirliği:
Tüsiad      

 

Proje Destekçisi (2013-2014):
hollanda kraliyet