Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Melsa Ararat, 22-23 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 22. Türkiye İç Denetim Kongresi’nde, “Yönetim Kurullarında Çeşitliliğin Şirketin Finansal Performansına Etkisi” başlıklı paneli yönetti.

Panelde; Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Kale Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, SPK Başkan Yardımcısı Bora Oruç ve Unicredit Romania Yönetim Kurulu Üyesi Z. Nazan Somer Özelgin yer aldı.

Panelde farklı görüş ve perspektiflerin yönetim kurullarında yer almasının şirket performansına etkisini tartışıldı. Çeşitliliği hem çıkar çatışmaları karşısında üyelerin bağımsız olup olmamaları, hem de demografik çeşitlilik olarak ele alan Panelde; yönetim kurullarının bağımsızlığının önemi, bağımsızlığın demografik çeşitlilik ile ilişkisi ve yönetim kurulu dinamiklerine etkisi, mevzuatın öngörüleri ve uygulamalar tartışıldı.

Melsa Ararat paneli kapatırken tüm dünyada paranın daha pahalı hale gelmesiyle sermaye piyasalarının finansman kaynağı olarak öne çıkacağına ve yönetim kurullarından beklenenlerin artacağına işaret etti. Yönetim kurullarıyla ilgili tartışmalarda dünyada öne çıkan konuları özetleyen Ararat, yönetim kurullarında tenür sınırlandırması, çalışanların kurulda temsili, bağımsız üyelerin azınlıklar tarafından aday gösterilmesi ve şirketin toplumsal katkısı konularının gündemde olduğuna işaret etti.