“İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi” çerçevesinde, “Şirketler Birliği Çalıştayı” yapıldı. Birleşik Krallık Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen çalıştay, 15 Mart 2019, Cuma günü, Minerva Palas’ta gerçekleşti.

Toplantının açış konuşmalarını Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa yaptı. Lorraine Fussey, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin tüm toplumlarda görünen bir sorun olduğunu dile getirdi. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetten hem kadınların hem de erkeklerin etkilenmesine rağmen, kadınların ve kız çocuklarının bu konuda mağdur olduğunu sözlerine ekledi ve AB’de mağdurların yüzde 95’inin kadınlar olduğunu söyledi. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin sanılandan daha yaygın olduğunun altını çizdi. Lorraine Fussey, tüm işverenlerin aile içi şiddete maruz kalmış çalışanlara sahip olabileceklerini söyledi. Birçok şirketin bu konuda çalışmaya başladığını belirtirken, özel ve kamu sektöründeki işverenlerin aile içi şiddetin farkında olduklarını ve yardımcı olabileceklerini gösterdiklerinde, birçok çalışanın farklı kanallardan yardım aramayacaklarını sözlerine ekledi.

UNFPA Türkiye temsilcisi Karl Kulessa, özel sektörün aile içi şiddet konusundaki katılımını sadece sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk için savunmadıklarını, bu konunun iş dünyası için de önemli olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Aile içi şiddetin iş gücünde düşüşe neden olduğunu belirten Kulessa, bugün dünya genelinde benzer çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Türkiye’deki özel sektörün bu konuda hevesli olduğunu görmenin çok güzel olduğunu da sözlerine ekledi. BADV projesi yöneticisi Sevda Alkan, BADV projesine katılan şirketlerin edindiği tecrübelerin uzun dönemli paylaşımının sağlanması, aynı amaca yönelik çalışmalar sürdüren şirketler arasında bilgi akışının sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede şirketlerin birlik oluşturarak sürdürülebilir olarak daha fazla şirketi kapsamasının öneminden bahsetti. Açılış konuşmalarının ardından, Çiçek Şahin ve Nilüfer Aydınoğlu yönetimindeki arama konferansına geçildi.