‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi, 19 Mart 2018 Pazartesi günü, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsün Komisyonu’nun (UN CSW) 62. etkinliğinde yer aldı.

“Özel Sektör: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temsilcileri Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve Cinsiyete Dayalı Şiddet ile Mücadele Konusunda Özel Sektör İş Birliği” başlıklı panelde; İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi, Kapsayıcı Babalık Programı, özel sektörün cinsiyet eşitliğini tanıtma ve aile içi şiddeti ele almadaki rolü, Türkiye’deki cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddete karşı kurumsal politikalar konuları ele alındı. UNFPA Türkiye Ofisi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve AÇEV tarafından düzenlenen panelin açılış konuşmasını UNFPA Toplumsal Cinsiyet, İnsan Hakları ve Kültür Bölümü Başkanı Luis Mora yaptı. Ardından UNFPA Stratejik Ortaklıklar Şefi Mariarosa Cutillo “UNFPA ve Özel Sektör” başlıklı bir konuşma yaptı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Kadının Güçlendirilmesi Projeleri Yöneticisi Sevda Alkan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”nin çıkış noktasını ve bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları aktardı. Sevda Alkan “Şirketler içinde faaliyet gösterdikleri ekonomik ve sosyal sistemin bir parçası olarak toplumdaki sorunların yansıdığı kurumlardır. Kadınların eşit ve hür bireyler olarak ekonomik hayata etkin yer almadığı ve potansiyellerini sonuna kadar kullanmadığı bir toplumda şirketler de potansiyellerini tam olarak değerlendiremez. Dolayısıyla tüm toplumsal sorunların çözümünde olduğu gibi kadına yönelik şiddetle mücadelede ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında şirketler, insan kaynaklarını, sosyal sermayelerini, yerel ve uluslararası karar vericilerle ilişkilerini ve etkileme güçlerini kullanarak önemli bir değişim ajanı olarak yer almaktadır” dedi.

TÜSİAD Washington DC Temsilcisi Barış Ornarlı’nın ardından, Garanti Bankası’ndan Tuğçe Kayaalp, “İş Dünyası Aile İçi Şiddet Projesi” kapsamındaki iyi örneklerden biri olarak Garanti Bankası’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. AÇEV’den Suna Hanöz “Katılımcı Babalık Programı”nı anlatarak “ Özel sektör istihdam politikalarından iletişim stratejisine, ürün ve hizmetlerinden çalışma koşullarına kadar toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesinde en belirleyici aktörlerinden biridir. Bu nedenle, eşitlikçi cinsiyet rollerinin oluşmasında çok yönlü bir değişim modelini hayata geçirecek temel paydaşımızdır” dedi.