‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ kapsamında 13 Aralık 2017, Çarşamba günü Sabancı Center’da “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Değişimde Öncü Şirketler: Deneyim Paylaşımı” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte; projenin son dört senelik faaliyet özeti sunuldu ve rehberi uygulayarak, aile içi şiddetle mücadeleye yönelik şirket politikası oluşturan şirketler ve şirket politikalarının geliştirme süreci ve içeriği aktarıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programları Koordinatörü Meltem Ağduk, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ve TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl yaptılar. UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programları Koordinatörü Meltem Ağduk, ““Kadınların iş dünyasında yer alması ve liderlik pozisyonlarına yükselmeleri toplumsal gelişim, verimlilik ve ekonomik büyüme için son derece önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2017 analizlerine göre 144 ülke arasında Türkiye ne yazık ki 131. sırada, ekonomiye katılım ile ilgili göstergeye bakıldığında da 128. sırada bulunmaktadır. Başka bir deyişle G20’deki Türkiye, iş, kadın meselesine geldiğinde sondan 14. sırada. Kadınlar daha düşük ücretlere, daha güvencesiz işlerde, karar-alma mekanizmalarında daha düşük oranlarda yer alarak, teknoloji ve bilim gibi alanlarda daha az temsil ediliyorlar. Aynı işi yapan bir erkeğin kazandığı 1 dolara karşılık kadın 77 cent kazanıyor, bu ücretlendirme böyle devam ederse aradaki farkın kapanması için 70 yıl daha geçmesi gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yol açtığı tüm bu sorunlar iş yaşamı içindeki cinsiyetçi ön yargılar ve inançlarla pekişmektedir. Bu ön yargıların ve yanlış inançların değişmesi ve kadınların daha eşitlikçi, özgür ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabilecekleri ortamlar yaratmak şirketlerin geliştirecekleri cinsiyet duyarlı politikalarla gerçekleşecektir, ki Türkiye bu konuda son 10 yılda ciddi ilerlemeler kaydetmiştir. Biz, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu olarak dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik cinsiyet temelli şiddetle mücadele üzerine çalışmaktayız ki bunu yaparken de önemli odak noktalarından birinin iş yaşamında kadınların karşılaştıkları sorunlardır.” dedi.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan “Aile içi şiddet, eğitim düzeyi veya ekonomik gelişmişlikten bağımsız olarak, hala ülkemizde ve dünyada gündemin ilk sıralarında yer alan bir sorun. Bu bir özel hayat meselesi değildir, iş yerinde eşit temsili de ilgilendiren toplumsal bir sorundur. Aile içi şiddetin, şirketlerin de işleyişine zarar verdiğinin farkına varılması, şirketlerin bu toplumsal sorunun çözümüne katkıda bulunmalarını kolaylaştıracaktır. Biz Sabancı Vakfı olarak kadınlar, gençler ve engelliler alanlarında pek çok sivil toplum projesine hibe desteği veriyoruz. Bu alandaki küresel girişimleri de yakından takip ediyoruz. Sabancı Holding, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirisi'ni imzalayan ilk Türk şirketi olmuştur. Şiddetin önlenmesi, toplumun böyle bir sorunun varlığının farkına varmasıyla başlar. Bu kapsamda destekçisi olduğumuz, “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”nin hızla büyümesi ve çeşitli illerde uygulanmaya başlaması hepimiz için bir gurur kaynağı.” dedi. TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl “Kadının önündeki herhangi bir problem alanı, kadının yaşadığı diğer sorunlardan soyutlanarak ele alınamaz. Şiddet konusunu toplumsal cinsiyet eşitliğinden bağımsız konuşamayız. Bu karmaşık ve çok boyutlu soruna ancak işbirlikleriyle çözüm geliştirebiliriz. Aile içi şiddet, çalışılması zor bir konu olduğu halde çözüme giden yolda sorunları halının altına süpürmenin değil, açık açık konuşmanın değerli olduğunu düşünüyorum. İş dünyasının toplumu dönüştürücü gücünden hareketle, kadınların çalışma yaşamını olumsuz etkileyen şiddete karşı kurumsal yeteneklerimizi harekete geçirmeliyiz. Gerekli kamu politikalarının yanı sıra hepimiz kendi etki alanlarımızdan başlamalı, kalıcı ve sürdürülebilir projelere sonuna kadar destek vermeliyiz.” dedi.

Konuşmaların ardından “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Değişimde Öncü Şirketler: Deneyim Paylaşımı” paneline geçildi. Moderatörlüğünü Nevşin Mengü’nün üstlendiği panelde; Sabancı Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi Direktörü Arzu Bolgül, Dal Mantar Firma Ortağı Aysel Dal Cengiz, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Ayşe Gül Altınay, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Sun Grup Kurumsal Gelişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Deniz Üngör Köksal, Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur, Doğuş Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Ebru Esmen Mete, Antalya İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leman Sedef Tuna, Garanti Bankası İnsan Kaynakları Planlama ve İşveren Marka Yönetimi Yöneticisi Nurdan Taş, Ericsson İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Namdar, İnci Holding İnsan Kaynakları Proje Lideri Esra Ersoy ve Seger Ses ve Elektrikli Gereçler Genel Müdürü Tülin Tezer kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Toplantı Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat’ın kapanış konuşması ile sona erdi. Melsa Ararat konuşmasında ‘Üniversiteler kapalı kapılar ardında kalarak araştırdıkları konuların içine girmeden, ele aldıkları sorunları konunun paydaşlarla tartışmadan sorunlara yaklaşırlarsa ürettikleri çözümlerin uygulanması zor olabilir. Bu proje araştırmacılarla sorunun çözümünde rol oynayacak şirketleri ve uluslararası kurumları bir araya getirdiği için basarıyla devam etmekte. Şirketlerde yaratılmaya çalışılan eşitlik ve şiddetten arınma kültürü çalışanlar aracılığıyla önce yakin çevrelerine ve ailelerine, daha sonra toplumun çok daha geniş kesimlerine dokunmakta. Böylece her bireyin potansiyelini geliştirmesi için gerekli ortamın sağlanmasına katkıda bulunmakta. Bu proje ayrıca şirketlerde yeni kadın liderlerin de ortaya çıkmasını ve şirketlerin toplumsal rollerinin bu yeni liderler aracılığıyla yeniden biçimlenmesini sağlıyor.’ dedi. Etkinlik kapsamında ayrıca politika geliştiren ve uygulayan şirketlerin çalışmaları ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Şirketler: Uygulama Örnekleri’ adlı sergide sergilendi.

 

Kaynak:

https://badv.sabanciuniv.edu/events/detail/sirketler-aile-ici-siddete-karsi-mucadele-deneyimlerini-paylastia