cover

Borsa İstanbul, şirketlere sürdürülebilirlik konusunda bilgi vermek ve yön göstermek amacıyla tüm paydaşlarının katkılarıyla “Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi” hazırladı.

Bu rapor, Borsa Istanbul’un başkanlığını yürüttüğü Sürdürülebilirlik Platformu ve bu platformun üyelerinin de yer aldığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Farkındalık Görev Gücü üyelerinin katkılarıyla hazırlandı. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı bu platform faaliyetlerini BIST çatısı altında 2013 yılından bu yana yürütmekte. Bu rehberin ilki 2014 yılında yayımlanmıştır.

“Gelecekte Var Olmak” temasıyla hazırlanan “Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi”; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında şirketlere bir yol haritası sunuyor, bu konularda şirketlerden aksiyon ve buna ilişkin bilgi bekleyen yatırımcıların beklentilerini karşılamak ve böylece yatırım çekmelerine yardımcı olmak için dikkat etmeleri gereken hususları ve yapmaları gereken çalışmalar ile raporlamaları ortaya koyuyor. Şirketlerin bu rehberdeki çalışmaları yapmaları uluslararası yatırım çekme açısından önem arz ediyor.

“Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi”ne ulaşmak için buraya tıklayınız.