CDP'nin yeni tedarik zinciri raporu, 2021 yılında 11.400'den fazla kurumsal tedarikçinin CDP aracılığıyla açıkladığı çevresel verileri analiz ediyor.

Rapora göre: 2021 yılında, tedarikçilerin %56'sının herhangi bir iklim hedefi olmadığı ve her 40 tedarikçiden sadece 1'inin onaylanmış bilime dayalı hedeflere sahip olduğu ortaya çıktı. Tedarikçilerin %71'inin Kapsam 1 ve 2 emisyonlarında azalma göstermesine rağmen, iklim değişikliği soru setine yanıt veren şirketlerin %38'i, ormansızlaşma soru setine yanıt veren şirketlerin %47'si ve su güvenliği soru setine yanıt veren şirketlerin ise yalnızca %16'sı tedarikçileriyle işbirliği yapıyor.

Toplam 5,5 trilyon dolar satın alma harcaması olan 200'den fazla büyük alıcı, 2021 yılında 23.487 tedarikçinin çevresel verilerini açıklamasını istedi. CDP'nin son tedarik zinciri raporu, tedarikçilerin yarısından fazlasının (%56) hiçbir iklim hedefinin olmadığını ve şirketlerin yalnızca %28'i iklim hedeflerine ulaşmak için düşük karbonlu bir geçiş planına sahip olduklarını ortaya koyuyor. 2021 yılında raporlama yapan tedarikçilerin yalnızca %2,5'inin bilime dayalı hedefler belirlemiş olması ise endişe verici. Herhangi bir iklim hedefi belirleyen tedarikçilerin sayısı yılda ortalama %5 artıyor. Fakat, 2021'de raporlama yapan tüm tedarikçilerin bilime dayalı hedefler bir yana herhangi bir iklim hedefi belirlemeleri için mevcut hızla 10 yılı aşkın bir süre gerekiyor.

Ayrıca, değer zinciri emisyonları, şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlarından 11 kat daha fazla olmasına rağmen, şirketler Kapsam 3 emisyonlarını yeterince takip etmiyor. Raporlama yapan şirketlerin yalnızca %38'i tedarikçileriyle iklim değişikliği konusunda iletişim kuruyor. Bu oran su güvenliğinde %16'ya kadar düşüyor. Üreticiler ve perakendeciler gibi alt şirketlerin ise sadece %47'si ormansızlaşma risklerini yönetmek ve azaltmak için birinci kademe tedarikçilerinden sonra basamaklar üzerine çalışıyor.