Önümüzdeki beş yıl boyunca, işletmelerin, şehirlerin ve hükümetlerin şeffaflığını ve hesap verebilirliği daha fazla desteklemek için sistemlerimizi ve süreçlerimizi geliştireceğiz.

Hali hazırda dünyanın en büyük küresel çevresel veri havuzuyuz, ancak 2025 yılına kadar bunu en yüksek etkiye sahip şirketlerin %90'ını kapsayacak şekilde büyüteceğiz. Yatırımcıların, işletmelerin, şehirlerin ve hükümetlerin gereken aciliyetle hareket etmelerine yardımcı olabilmek için, kanıtlanmış, yinelemeli metodolojilerimizi daha fazla çevre sorunu için uygulayacağız. Çevresel, Sosyal ve Yönetişimdeki (ESG) “E” tanımımızı, okyanuslar, arazi kullanımı, biyolojik çeşitlilik, gıda üretimi ve atık dahil olmak üzere gezegesel sınırlarını kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Sistemimizin kapsamını artırmak için daha fazla aktörle birlikte çalışacağız. CDP, 2025 yılına kadar, kurumsal ve şehir eylemlerinin niteliğini, kapsamını ve hızını izlemek için açık bir mekanizma olacak.

Açıklama ve puanlama sistemleri aracılığıyla hedef doğrulama ve ölçme, raporlama ve doğrulama süreçlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek için Bilime Dayalı Hedefler girişimi ile birlikte çalışacağız. Şirketleri hedefler belirleme ve somut geçiş planları oluşturmaya ve bunlara karşı performanslarını ölçmeye teşvik etmek ve desteklemek için çok daha fazlasını yapacağız.

CDP’nin 5 yıllık stratejisine buradan ulaşabilirsiniz: https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/005/094/original/CDP_STRATEGY_2021-2025.pdf