Uluslararası kurumsal yatırımcıların talebi ile halka açık piyasalar ve şirketlerden standartlaştırılmış çevresel verilerini talep eden CDP, artık özel piyasalarda yer alan şirketlerden de bu verileri talep edecek. Böylece halka açık olan şirketlerin yanı sıra özel pazarlarda yer alan şirketlerden de standartlaştırılmış çevresel veriler toplanabilecek. Bu talebi 2,3 trilyon dolar değerinde varlığa sahip olan bir yatırımcı grubu adına yapacak.

CDP, özel piyasalar için ilk standartlaştırılmış çevresel veri açıklama platformunu oluşturmak için aralarında Beach Point Capital, Coller Capital, Intermediate Capital Group, M&G, Neuberger Berman ve Nuveen da bulunduğu bir yatırımcı grubuyla iş birliği yapıyor. Standartlaştırılmış çevresel veri açıklama platformu, yatırımcıların özel şirketlerin çevresel performanslarını benzer şirketlerle kıyaslamalarına olanak sağlayacak. M&G, Neuberger Berman ve Nuveen de dahil olmak üzere 2,3 trilyon dolar değerinde varlığa sahip özel piyasa yatırımcıları, CDP aracılığıyla ilk kez 1000'den fazla özel portföy şirketinden standartlaştırılmış çevresel veri talep ediyor. BP'nin Alaska’daki petrol ve doğalgaz işletmesini Hilcorp Energy'ye satması gibi, yüksek karbonlu varlıkların özelleştirilmesine yönelik eğilim her geçen gün artıyor. Özel şirketler borsada işlem gören şirketlerin raporlama gerekliliklerine sahip olmadığı için, bu eğilim, şirketlerin şeffaflıklarının ve çevresel performaslarının azalması riskini de beraberinde getiriyor. Bunun için CDP, özellikle özel şirketlere odaklanan ilk standartlaştırılmış çevresel açıklama soru setini oluşturabilmek için bir grup önemli yatırımcıyla iş birliği yaptı. Bu uygulamanın amacı KOBİ'ler de dahil olmak üzere her büyüklükteki özel şirketten ve geçmişte karbonsuzlaşmaktan kaçınan yüksek oranda karbon emisyonu yapan şirketlerden gelen çevresel verileri artırmak.

CDP, raporlamada karşılaşılması öngörülen veri eksiklerini kapatmak için, raporlanan çevresel verileri emisyon tahminleriyle artıracak (data augmentation). Böylece, özel piyasa yatırımcıları finanse ettikleri karbon emisyonlarını hesaplayabilecekler. Bu sayede yatırımcılar, kendi net sıfır taahhütlerini belirleyip, bu doğrultuda çevresel verilerini raporlayabilecekler.