Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’nin yeni çerçevesi; bankalar, yatırımcılar, sigorta şirketleri ve diğer tüm finansal kuruluşların faaliyetlerini Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirmek için bilime dayalı hedefler belirlemelerine olanak tanıyor. 1 Ekim’de yayımlanan bu yeni çerçevenin ardından, 55 finansal kuruluş bilime dayalı hedefler belirleme taahhüdü verdi.

Toplam piyasa değeri 15,4 trilyon ABD doları olan, 50 sektörden yaklaşık 1.000 şirket, bilime dayalı sera gazı azaltma hedeflerini (SBT) benimseyerek karbonsuzlaşma planlarını Paris Anlaşması ile uyumlu hale getirme sözü vermişti. Ancak şimdiye kadar bankalar veya diğer finansal kuruluşlar için böyle bir hedef çerçevesi mevcut değildi. Yeni hedef çerçevesi ve bu taahhütleri doğrulama hizmeti; CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, WRI ve WWF iş birliğiyle varlığını sürdüren Bilime Dayalı Hedefler Girişimi tarafından geliştirilmiştir. Yeni çerçeve, şirketlerin emisyonlarını azaltmaları için teşvik edilmeleri konusunda aslında onlara fon sağlayacak finansal kuruluşların rolünün ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. SBTi Yönlendirme Komitesi üyesi ve WRI Direktörü Cynthia Cummis yeni çerçeveyle ilgili şunları söyledi: "Bu yeni girişim sayesinde bankalar ve diğer finans kuruluşları, kredi ve yatırım faaliyetleri ile küresel emisyonlar arasındaki bağlantıyı daha iyi anlayabilecek ve buna göre hareket edebilecek. Finans sektörü artık net sıfır karbonlu bir ekonomi için köprü oluşturabilir ve iklim bilimine uyumlu geliştirmeler sunabilir.”

Haberin tamamı için buraya tıklayınız: https://sciencebasedtargets.org/2020/10/01/first-opportunity-for-banks-to-receive-stamp-of-approval-on-science-based-climate-targets/