Business Against Intimate Partner Violence/A Case of Participatory Action Research and Social

Bu kitap, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) tarafından yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence-BADV) projesini ele almaktadır. BADV'nin amacı, erkekler tarafından yakın ilişkide bulundıukları kadınlara yönelik şiddet (Intimate Partner Violance) ile mücadelede şirketleri harekete geçirmektir. Proje, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı'nın desteğiyle ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Kitap iki bölüme ayrılmıştır. Projenin kendisine odaklanan Bölüm 1, erkekler tarafından yakın ilişkide oldukları kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasını bir Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olarak tanımlamakta  ve projenin gerekçesini, projeye temel teşkil eden araştırmayı, proje organizasyonunu, uygulama aşamasını ve sonuclarını ayrıntılı olarak sunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının  neden bir iş konusu olduğu da bu bölümde ele alınmaktadır. Son olarak, BADV deneyimine dayanarak, işletme okullarının ve öğretim üyelerinin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için pratik ve uygulanabilir bilgi yaratmadaki rolü tartışılmaktadır. Bölüm 2 ise projenin arka planını açıklamakta ve yapılan çalışmalara yerel bağlamda multidisipliner bir ışık tutmaktadır.

Kitabın temel amacı, işletme okullarını ve iş dünyasını Amaç-5 ve diğer Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için ortaklıklar kurmaya teşvik ederek, eyleme dönüştürülebilir bilgi yaratmaya ve sosyal eylemi başlatmaya yardımcı olmaktır. Kitap erkeklerin yakın ilişkide oldukları kadına yönelik şiddeti gelişmekte olan bir ekonomi ve G-20 ülkesi olan Türkiye'ye odaklanarak tüm ilgili perspektiflerden ele almaktadir.  

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.