cover

CGFT Direktörü ve Baş Araştırmacısı Melsa Ararat ile CGFT İlişkili Araştırmacısı Muzaffer Eroğlu’nun “Şirket Grupları ve Bağımsız Üyeler: Kararlar Kimin Menfaatine Alınıyor?” başlıklı politika notu yayımlandı. Halka açık şirketlerin yönetim kurullarında, yönetimden ve kontrol eden ortaklardan bağımsız üyelerin yer alması tüm dünyada ve Türkiye’de yatırımcılara güven vererek sermaye maliyetini düşürücü bir politika olarak benimsenmektedir.

Çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bağımsız üyelerin görev süreleri belli bir süre sonunda denetlemek ve gözetmekle yükümlü oldukları şirket karar vericilerine yakınlaşacakları ve bağımsızlıklarını kaybedecekleri varsayımıyla maksimum 6 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Türkiye’de çok sayıda şirket grubu, yasa ve düzenlemelerdeki boşluklardan yararlanarak, bağımsızlık süresi dolan üyeleri bir başka grup şirketine bağımsız üye olarak atamaktadır.

Bu yazıda bu atamaların bağımsızlığın şekli şartını karşılasa bile düzenlemelerin özüne aykırı olduğu önermesinin gerekçeleri açıklanmaktadır.

Politika notu için tıklayınız.