cover

Şirketlerin yönetim kurulları ekonomik karar mekanizmaları arasında önemli bir yer tutar. Kadınların da yer aldığı yönetim kurullarının daha işlevsel, stratejiyi ve icrayı daha iyi izleyen, riskleri daha iyi sorgulayan ve daha etik davranan yönetim kurulları olduklarını gösteren araştırmalar yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet çeşitliliğinin kurumsal yatırımcılar tarafından bir yatırım kararı kriteri olarak benimsenmesine yol açtı.

Türkiye’deki halka açık şirketler de son bir kaç yılda yönetim kurullarında kadınların daha fazla yer alması konusunda adım atmaya başladılar. Ancak şirketlerin kadın adaylarda aradığı özelliklerle ilgili gözlemler çeşitliliğin amacının ve fayda mekanizmalarının tam anlaşılmadığı yönünde bulgular sunmakta. Bu yazıda kadın adayların geleneksel yaklaşımlarla belirlenmesinin neden istenen sonucu vermeyeceği tartışılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Forumu'nun yönetişim alanında yayınladığı yeni politika notunu okumak için tıklayınız.