Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ögretim Üyesi Melsa Ararat’ın da yer aldığı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar İnsiyatifi Danışma Kurulu, “Borsaların  Sürdürülebilirliğinin Nasıl İçselleştirilebileceği” konusunda bir rapor yayımladı. 

Sabancı Üniversitesi  Kurumsal Yönetim Forumu, Birleşmiş Milletler insiyatifleri ile şirketler ve piyasalar arasındaki ilişkilerde sıklıkla bilimsel bilgi kaynağı, kolaylaştırıcı ve danışman olarak yer almakta. Forum’un Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile 4 yıldır yürüttüğü Küresel Sözleşme Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sürdürülebilir Borsalar İnsiyatifi Danışma Kurulu Üyeliği gibi projeler, Forum’un Türkiye iş dünyasının Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yaptığı katkıları arttırmada oynadığı role örnek teşkil etmekte.

Raporu okumak için tıklayınız.