Dünyanın en güçlü ve etkin yeşil sivil toplum kuruluşu CDP’nin, su kaynakları konusunda özel sektörü harekete geçirmeyi amaçladığı CDP Global Su Raporu ve Türkiye sonuçları, 27 Ekim 2015 tarihinde Salt Galata’da yapılan toplantıyla açıklandı.

CDP’nin ‘Aksiyonu Hızlandırma’ (Accelerating Action) başlıklı yeni Küresel Su Raporu’na göre dünyada toplamda sekiz şirket, su yönetimine yaklaşımlarından ötürü CDP Su A Listesi'ne girmeye hak kazandı. Bu liderler listesinde Türkiye’den bir şirket bulunmuyor.

Bu yıl ilk defa açıklanan Türkiye sonuçlarına göre ise şirketlerin; %36'sı son raporlama yılında sudan kaynaklı olumsuz etkilere maruz kaldığını bildiriyor.  Şirketlerin %64'ü suyun işletmeleri için önemli bir risk haline geldiğini bildirirken, %86’sı ise suyun şirketleri için fırsat yarattığını belirtiyor.

CDP Su Programı ilk kez 2015 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, Garanti Bankası’nın desteği ve işbirliğiyle hayata geçirildi. CDP 2015 Küresel Su Raporu’nun çıktılarının yanı sıra Deloitte Türkiye’nin de desteği ile hazırlanan Türkiye’den yanıt veren şirketlerin analizini içeren CDP Türkiye Su Sonuçları Raporu 27 Ekim 2015 Salı günü saat 10:00’da, Salt Galata’da gerçekleştirilen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. 

CDP Küresel Su Raporu’nun ana çıktılarının ve CDP Su Programı’nın Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin yaptılar.  CDP Su Programı Başkanı Cate Lamb’in video mesajından sonra Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Dr. Melsa Ararat CDP Küresel Su Raporu ve Türkiye sonuçlarını sundu.

- CDP Su Programı Global ve Türkiye sonuçlarının özetine yer veren basın bültenine ulaşmak için lütfen buraya tıklatın
- CDP 2015 Küresel Su Raporu’na ulaşmak için lütfen buraya tıklayın
- CDP 2015 Türkiye Su Sonuçlarına ulaşmak için lütfen buraya tıklayın