Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen Yüzde 30 Kulübü Kampanyası kapsamında 3 Ekim 2019, Perşembe günü, Boyner Holding’de, ‘Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Gösterme Süreçleri Arama Toplantısı’ yapıldı. Arama toplantısını Sabancı Üniversitesi Arama Kürsüsü Başkanı Oğuz Babüroğlu yönetti.

Toplantıya farklı sektörlerdeki halka açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alan 25 bağımsız kadın yönetim kurulu üyesi katıldı.

Toplantının açış konuşmasını Boyner Holding İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emek Yurdanur yaptı. Yurdanur konuşmasında “Boyner Holding olarak fırsat eşitliğini savunan her türlü oluşumu destekliyoruz. Kendi şirketlerimizde de fırsat eşitliğini destekliyorum. Çalışanlarımızın yüzde 40’ı kadın. Perakende sektöründe kadın çalışan bulmak ve onları tutmak çok zor. Terfi ve ücretlendirmede olumlu davranıyoruz, eşit imkanlar sunuyoruz” dedi.

Melsa Ararat, Aday Gösterme Komitelerinin çalışmadığını belirtti

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, toplantının bir önceki arama konferansının devamı niteliğinde olduğunu söyledi. 2018 yılında yapılan arama konferansında yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluşan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile toplandıklarını ve oradan çıkan sonuçları 2018 yılı Bağımsız Kadın Direktörler Konferansında kamuoyu ile paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Kadın yönetim kurulu üye oranlarının beklenilen düzeyde gelişmediğine vurgu yapan Melsa Ararat, “Bağımsız yönetim kurulları üyeleri arasında kadınların daha fazla yer almaları, şirketlerin farklı paydaşların çıkarlarını gözetecek şekilde yönetilmesini sağlar ve yönetim kurulunun bağımsızlığını güçlendirir, ancak Türkiye’de gelişme çok yavaş. En önemli engellerden birinin aday gösterme süreçlerinin olması gerektiği gibi yürütülmediği olduğunu gördüğümüz için bu konuyu masaya yatırdık” dedi.

Toplantının çıktılarının, EBRD’nin başlattığı ve kadınların yönetim kurullarında yer alma oranını arttırmayı hedefleyen projesine girdi teşkil edeceğini umduklarını belirtti. Melsa Ararat Forumun yönlendiriciliğinde çalışmalarını sürdüren Yüzde 30 Kulübünün de projede yer aldığını belirtti.

Oğuz Babüroğlu toplantıda atanma süreci ve yönetim kurulu üyeliğine devam ederken edinilen deneyimler üzerinde durulacağını söyledi.