CDP, 2020 yılında Ormansızlaşma Soru Formunu, Accountability Framework'ün ilkeleri ve terminolojisi ve ile uyumlu hale getirdi. Küresel ormansızlaşmanın ve ekosistem dönüşümünün en büyük nedeni ticari tarım.

Ormansızlaşma için riskli kilit ürünlerin üretimi sera gazı (GHG) emisyonlarının %10-15'ini oluşturmakta. Bu ürünlerin sürdürülebilir olmayan üretimi ve ticareti, önemli ticari riskler yaratır, sera gazı emisyonlarında büyük ölçüde artışa sebep olur ve arazi, su ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz çevresel etkilere neden olur.

The Accountability Framework initiative (AFi), doğal ekosistemleri koruyan, insan haklarına saygı duyan ve yerel toplulukları destekleyen STK’larla birlikte, “etik tedarik zincirleri” kurmak için 2017 yılında başlatıldı. O zamandan beri, bu STK'lara, şirketler, yatırımcılar, satın alıcılar ve hükümetler de katıldı. The Accountability Framework, tarım ve ormancılık ile ilgili tedarik zincirlerinde ormansızlaşma, dönüşüm ve insan hakları ihlallerini ele almak için yaygın olarak kabul edilen en iyi uygulamayı temsil etmektedir. AFi Koalisyonunun bir üyesi olan CDP, ürün tedarik zincirlerinden, ormansızlaşmaya,diğer ekosistem dönüşümü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlemeyi göstermek için kurumsal raporlamaya yönelik en iyi uygulamalar için diğer üye kuruluşlarla işbirliği yapıyor.

110 trilyon Dolar’ın üzerinde varlığı temsil eden 590'dan fazla yatırımcı ve 200'den fazla büyük satın alıcı şirket adına hareket eden CDP’nin Ormanızlaşma (Forest) Programı, şirketlere ormanla ilgili riskleri ve fırsatları ölçmeleri, yönetmeleri ve ilerlemeleri hakkında şeffaf bir şekilde rapor verebilmeleri için bir raporlama ve aksiyon platformu sağlıyor. Şirketlerin bu konudaki eylemlerini ve raporlamalarınıı netleştirmek için CDP, Ormansızlaşma Programı soru formunu, Accountability Framework'ün ilkeleri ve terminolojisi ve ile uyumlu hale getirdi. Bu uyumlaşma sayesinde, Framework'ün ilkelerini benimseyen şirketler, CDP'ye daha iyi rapor verebilecek ve böylece daha iyi bir puan alabilecekler. CDP Forest platformu aracılığıyla kapsamlı bir şekilde açıklama yapan şirketler, Framework'ün kendisine de etkin bir şekilde raporlama yapmış olacaklar.

The Accountability Framework’ün lansmanından bu yana iki yıl içinde nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz; https://accountability-framework.org/2-year-anniversary/