Forum direktörümüz Melsa Ararat'ın da Yönetim Kurulu üyesi olduğu Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı – ICGN; COVID-19 kriz yönetimi konusunda şirketlerin yönetim kurullarının dikkate almak isteyebileceği aşağıdaki soruları belirlemiştir:

    1.Yönetim Kurulu, şirketin COVID-19 krizini yönetmesini gözetmedeki rolünü ve hesap verme yükümünü idrak ediyor mu?

    2.Yönetim Kurulu krizi yönetmek üzere nasıl yapılandırılmıştır? Roller ve sorumluluklar açık ve net mi?

    3.Yönetim Kurulu, kriz hakkında nasıl bilgi sahibi olur ve organizasyonun karşı karşıya kaldığı riskler hakkında yeterli ve güncel bir anlayışa sahip olduğunu gösterir?

    4.Yönetim Kurulunun karar vermeyi desteklemek için COVID-19 iç ve dış konu uzmanlarına erişimi var mı?

    5.Bir kriz yönetim komitesi varsa, yönetim kurulu ona hangi sorumlulukları delege eder ve bu komite icra yönetimi ve bir bütün olarak yönetim kurulu ile nasıl bir etkileşim içinde olmalıdır?

   6.Risk yönetimin kapsamı: şirketin karşı karşıya kaldığı temel finansal riskler ve baskılar nelerdir ve şirket olumsuz ekonomik sonuçlar karşısında ne kadar dirençlidir?

   7.Yönetim Kurulu krizi ve krizin çalışanlar, müşteriler, tedarik zincirleri ve toplum üzerindeki etkisini nasıl ele almalıdır?

   8.Hangi kilit finansal ve stratejik kararlar hangi zaman çerçevesi içinde alınmalıdır?

   9.Şirket, hissedarların, paydaşların çıkarlarını ve şirketin genel sürdürülebilirliğini nasıl dengeleyecektir?

  10.İşin sürekliliği için plan nedir?

  11.İç ve dış iletişim nasıl yönetilecektir?

  12.Şirket riskin şirketin finansal sürdürülebilirliği ve iş modeli üzerindeki ekonomik etkilerinin ve tehditlerin iletişimini nasıl  yapacaktır?