Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı (ICGN) Yönetim Kurulu Üyesi olan Forum Direktörümüz Melsa Ararat, 9 Temmuz 2020 tarihinde ICGN'nin düzenlediği COVID-19 webinar serisinin "Human Capital: Sustaining Morale and Promoting Fairness" başlıklı dördüncü bölümünün moderatörlüğünü yaptı. 

Webinarda cevap aranan temel sorular; doğru insan sermayesi yönetiminin şirketlere finansal başarı getirip getirmediği, pandemi sürecinde şirketlerin insan sermayesi yönetimiyle alakalı sahip olduğu olası riskler ve şirketlerin farkında olması gereken trendlerin neler olduğu ve neden cinsiyet eşitsizliği konusunun insan sermayesi yönetimiyle doğrudan bağlantılı olduğuydu.

Ararat'ın yönettiği panelin katılımcıları iş dünyasının önemli isimlerinden Dr. Christine Chow, Ric Marshall ve Sophie L'Helias oldu.

Ararat, ICGN'nin 23 Nisan 2020 tarihli "COVID-19 Salgınında Kurumsal Yönetim Öncelikleri" bildirisine değinerek, bu bildiride yönetim kurullarının salgın süresince çalışanlarının sağlığını önceliklendirmeleri ve sermaye dağıtımında çalışanları da eşit derecede dikkate alacak bütünlükçü bir bakış açısı geliştirmeleri gerektiğinin belirtildiğini hatırlattı.

Christine Chow, pandemi sürecinde başarılı insan sermayesi yönetimi ve şirketlerin finansal başarısı arasındaki korelasyonu grafiklerle gösterdi.

Sophie L'Helias, yetenek kaybetmenin şirketin sürdürülebilirliği için uzun vadede ciddi olumsuz etkilerinin olduğundan ve şirketler için başarılı yetenek yönetiminin çok önemli olduğundan bahsetti.

Ric Marshall, pandemi sürecinde şirketler için yeni risklerin ortaya çıktığından bahsetti. Bir ESG yatırımcısı olmanın tüm potansiyel riskleri göz önünde bulundurmak demek olduğunu ve insan sermayesi yönetiminin de bu risklerden olduğunu söyledi.

Webinar kaydına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.