Melsa-Ararat

Forum Direktörümüz Melsa Ararat, "Yükseköğretim ve Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet ve Liderlik" başlığı altında ve SU Gender ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansın 'Toplumsal Cinsiyet, Yükseköğretimde ve Araştırma Alanında Liderlik: Eylem, Strateji ve Dayanışma Örnekleri' başlıklı panelin açılış konuşmasını yaptı.

Konferans, SU Gender'ın uluslararası bir konsorsiyumun Türkiye temsilcisi olarak yürüttüğü ve temel amacı yükseköğretim kurumlarında Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları oluşturmak, uygulamak, izlemek olan GEARING-Roles projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Ararat'ın katıldığı panelin kaydını izlemek için buraya tıklayınız.