Mirhan Köroğlu Göğüş, Projeler Yöneticisi, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu

Mirhan Köroğlu Göğüş, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (SU CGFT) Sürdürülebilirlik Projeleri Koordinatörü ve CDP Türkiye Projeleri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Forum’un Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği projelerinin yönetiminden sorumlu olan Mirhan, 2010 yılından bu yana şirketlerin ve şehirlerin çevresel verilerini ölçmek, raporlamak, yönetmek ve açıklamak için kullandıkları dünyanın tek küresel raporlama platformu olan CDP’nin Türkiye operasyonunu yönetmektedir. İklim değişikliği sebebiyle maruz kaldıkları etkileri yönetmeleri ve raporlamaları için Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle çalışmakta; toplanan verilerin analiz ve raporlarının karar alıcılar, iş dünyası ve yatırımcıların bilgisine sunulmasını sağlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamlamasının ardından Avrupa Birliği alanındaki ilk yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi ve Aarhus Üniversitelerinden almıştır. Mezun olduktan sonraki yıllarda European Stability Initiative ve Euractive'de AB ile ilgili konularda çalışmış; ayrıca Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Dış Politikalar Genel Müdürlüğü'nde görev almıştır.

İngiltere Hükümeti'nin Chevening Bursu ile London School of Economics’te (LSE) Siyaset Ekonomisi alanında ikinci yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışmaları sırasında sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği politikalarına odaklanan Mirhan, sürdürülebilirlik, çevre ve yönetişim ile ilgili projeler üzerinde çalışmaya devam etmektedir.