cover

Bu yazımızla sürdürülebilirlik konusundaki kavram karışıklığını gidermeyi, uluslararası eğilimlere işaret etmeyi ve Türkiye’de şirket yöneticilerinin ve piyasa oyuncularının süregelen tartışmaları anlamlandırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. İki bölümlük bu görüş yazımızın ilk bölümü konuya uluslararası ve yerel hukuk açısından, ikinci bölümü ise piyasalar açısından bakmakta. Bu bakışı sunarken kısaca uluslararası eğilimlere de yer vermekte ve bu eğilimler ışığında Türkiye’deki durumu özetlemekteyiz. Her iki bölümün sonunda da sürdürülebilirliğin ekonomik faaliyetlerin niteliğini belirleyen bir etmen olması için yasa, düzenleme ve uygulama alanında yapılması gerekenler konusunda somut önerilerimizi sunuyoruz. Bu sayı konuya hukuk açısından bakan birinci bölümü içermektedir.

 

Politika notunu okumak için lütfen tıklayınız.