Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) 1 Mart 2003 tarihinde Sabancı Üniversitesi ve Forum’un çalışmalarının ilk 3 yılı boyunca finansal destek de sağlayan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliğiyle kurulmuştur.

Kurucu Ekip

Forum’un İlk Yönlendirme Komitesi Üyeleri:

Tosun Terzioğlu- Sabancı Üniversitesi Eski Rektörü

Tuncay Özilhan- TÜSİAD Eski Başkanı

Cemil Arıkan- SU Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü Eski Direktörü,

Melsa Ararat, Kurucu Direktör

Hakan Orbay, Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı Öğretim Görevlisi, kendisi daha sonra akademik koordinatör olarak atanmıştır.

Yönlendirme Komitesi 2006’da CGFT’nin özkaynaklı bir girişim olmasıyla görevini sonlandırmıştır.

 

Farkındalık Yaratma ve Politika Geliştirme Evresi (2003-2005)

CGFT kuruluşunun ilk yıllarında, kurumsal yönetimin ekonomik gelişme üzerindeki etkisi konusunda farkındalığı artırmaya ve Türkiye’deki kurumsal yönetim eksikliklerinin anlaşılmasına odaklanmıştır. 2003 yılında CGFT, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türkiye’nin ilk Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin geliştirilmesine destek olması için davet edilmiştir. Forum’un, 2003’te yürürlüğe giren ilkelere olan katkıları övgüyle karşılanmıştır.

CGFT, daha sonra yapılan düzenlemelerde de Sermaye Piyasası Kurulu’na destek sunmaya devam etmiştir. İlkelerin 2003’te ilk baskısının yapılmasını takiben CGFT, Dünya Bankası Küresel Kurumsal Yönetim Forumu ile Türkiye’de ilk kez yapılan “Türkiye’de Kurumsal Yönetim” konulu açık ders fikrini öne sürmüş ve geliştirmiştir. Politika desteği ve eğitimi CGFT’nin çalışmalarının önemli bir parçası olarak devam etmiştir.

 

Birikim Oluşturma Süreci (2005-2009)

2005’ten bu yana CGFT, Türkiye’de ve diğer gelişmekte olan piyasalarda, kurumsal yönetim alanında araştırma yapmaya ve bilgi birikimi oluşturmaya odaklanmıştır.

2005 ve 2008 yılları arasında CGFT, 2 doktora öğrencisini eğitimleri süresince ağırlayarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen European Corporate Governance Doctoral Training Network (ECGTN) araştırma merkezlerinden biri haline gelmiştir.

2005 ve 2007 yılları arasında CGFT, Dünya Bankası tarafından desteklenen Gelişen Piyasalar Kurumsal Yönetim Araştırma Ağı’nın (EMCGN) oluşumu sırasında aktif rol almış ve koordinatör olarak görülmüştür.

CGFT tarafından düzenlenen The Network ve Research Bulletin Dünya Bankası ve ardından IFC tarafından 2018’e kadar desteklenmiştir. Daha sonrasında “Gelişen Piyasalarda Kurumsal Yönetim” üzerine yapılan araştırma dünya genelinde ses getirmiştir. 

The Network, ilki CGFT’nin ev sahipliğinde, 19 farklı ülkeden gelen bilim insanlarının katılımıyla 2007 yılında gerçekleşmiş, “Gelişen Piyasalarda Kurumsal Yönetim” başlığıyla yılda iki defa düzenlenen uluslararası konferans serileri düzenlemeye devam etmiştir. İstanbul, yılda iki defa düzenlenen ve sonrasında Sao Paolo (2009), Seoul (2011), Hyderabad (2013) konferanslarının takip ettiği serinin başlangıcı olarak gösterilmektedir.

CGFT The Network’ün yılda iki defa düzenlenen konferanslarının organizasyonunu yönetmeye devam etmektedir.

 

Saha Çalışması ve Faaliyet (2009-Günümüz)

2009 yılından sonra CGFT, şirketleri iyi kurumsal yönetim politikalarını, uygulamalarını benimsemeye ve faaliyet araştırmaları yapmaya teşvik etmek amacıyla saha çalışmalarına yoğunlaşmıştır.

Bu durum, IFC tarafından desteklenen, Türkiye ve Gelişen Piyasalarda Sürdürülebilir Yatırımlar (2010) ve paydaş workshopları gibi yayınlar ile Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nın kuruluşunun kavramsal temellerini atmıştır.

2009 yılında, CGFT iklim değişikliğini sürdürülebilir kalkınma için en ciddi engel olarak tanımlamış ve Türkiye’de CDP çalışmalarını sürdürmek adına CDP ile bir ortaklık kurmuştur.

CDP Türkiye Programı ile CGFT, Türkiye’deki şirketlerin ve yatırımcıların iklim değişikliği riskleri ve fırsatları hakkında farkındalıklarının oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. CDP İklim Değişikliği Programı 2009 yılından beri CGFT tarafından Türkiye’de yürütülmektedir.

Ayrıca, 2015 yılında CGFT, CDP Su Programı’nı da başlatmıştır. CDP Programları, CGFT’nin Türkiye’deki şirketler, düzenleyici kuruluşlar ve yatırımcılar ile olan etkileşimlerde söz sahibi olmaya devam etmektedir.

2012 yılında CGFT,  cinsiyet çeşitliliğinin ekonomik karar alımına ve bu kararların cinsiyet eşitliği açısından organizasyonlardaki ve toplumdaki sonuçlarına olan etkisine odaklanmaya başlamıştır. CGFT araştırmacıları, şirket kurullarında ve yönetimlerindeki cinsiyet çeşitliliğini takip etmeye ve bilgi toplamaya başlamıştır. 2012 yılında başlayan Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, şirket yönetimlerine girmek için yeterince yetkin kadın olmadığını öne süren bakış açısını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

2015 yılında CGFT, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve TÜSİAD ile “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesini başlatmıştır. Bu proje ile CGFT,  Birleşmiş Milletler Uygulama Ortağı olmuştur.