Yönetim

CGFT, kuruluşundan sonraki ilk üç yıl Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD ortak girişimi olarak Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD mensuplarından (Founding Team kısmı eklenecek ve link bulunacak) oluşan bir Yönlendirme Komitesi tarafından yönetilmiştir. 2006 yılı itibariyle CGFT, tek seferli ve devamlı projelerini, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi üyesi Melsa Ararat direktörlüğünde konunun uzmanları ile sürdürmektedir. Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları çerçevesinde bir dizi proje yönetmektedir.

Finansman

CGFT’nin tüm projeleri ve çalışanları, ödenekler, sponsorluklar ve bağışlar gibi harici fonlar ile karşılanmaktadır. Forum’un muhasebesi ve mali işleri Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Danışma Kurulu

CGFT, tüm fakültelerin temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu’na sahiptir. Danışma Kurulu yılda 2 defa toplanarak Forum’un öncelikleri ve gelecek planlaması hakkında tavsiyelerde bulunarak Forum’un genel işleyişini gözden geçirir. Her bir CGFT Projesi’nin kendi Danışma Kurulları veya Yönlendirme Komiteleri vardır.

Şeffaflık

CGFT her projesiyle alakalı websitesi ve sosyal medya kanallarıyla paydaşlarını bilgilendirir. Ayrıca üç aylık bültenler ve yıllık raporlar aracılığıyla da paydaşlarına yapılan çalışmaları ile ilgili bilgi sunar.