melsaararat

Melsa Ararat

Dr. Melsa Ararat Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu’nun kurucu direktörü ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. 2002-2015 yılları arasında MBA, EMBA  ve Finans Master programlarında Stratejik Yönetim ve  Kurumsal Yönetim dersleri veren Ararat 2016 yılından beri  saha çalışmalarına odaklanmıştır. Ararat’ın araştırmaları halka açık şirketlerin yönetişimi,  yönetim kurulları yapısının ve süreçlerinin şirket performansına ve davranışlarına etkisi, iş gruplarının yönetişimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk ile performans  ilişkisi alanlarına odaklanmıştır.

Melsa Ararat akademiye katılmadan önce profesyonel yönetici olarak Philips grubu şirketlerinde  Singapur, Japonya ve Belçika’da CEO, yönetim kurulu başkanı ve üyesi olarak yeni pazarlara girme ve stratejik ortaklıklar konusunda çalışmıştır. 2002-2017 arasında Dünya Bankası/IFC Kurumsal Yönetim Forumuna, 2004-2007 arasında  S&P Yönetişim grubuna danışmanlık yapan Ararat 2015 yılında küresel  kurumsal yatırımcılardan oluşan Londra’da kayıtlı Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı (ICGN) yönetim kuruluna seçilen ilk akademisyen olmuştur. Müteakip yıllarda da bu göreve tekrar seçilmiştir. Ararat Birlemiş Milletler Sürdürülebilir Borsalar Yatırımcı Grubu (UN SSE IWG) Danışma Kurulu üyesidir. 2003 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin yazılmasında SPK’ya danışmanlık yapan Ararat, 2011-2014 yılında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinin kurulmasında ve hayata geçirilmesine destek olmuştur.

Melsa Ararat uygulama ve bilimsel araştırmalar arasındaki bağı kullanan çok sayıda kampanya, proje ve ödül programlarının kurucusudur. İklim değişikliği alanında uluslararası kamuya bildirim platformu CDP’nin Türkiye projesi kurucu direktörü, Bağımsız Kadın Direktörler Platformu Kurucu Direktörü, Londra bazlı  %30 Kulübünün  Türkiye Kampanyasının kurucusu ve Yönlendirme Komitesi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Nüfus  Fonu desteğindeki Aile İçi Şiddete Karşı İş Dünyası  projesinin kurucusudur. Ararat 2019 yılında Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşme Türkiye Ağı Yönetim Kurulu üyeliğine ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubunun eş başkanlığına seçilmiştir.

Popüler basında sıkça yazıları yayınlanan ve yönetişim alanında çok sayıda küresel rehber ve standardın oluşturulmasına katkıda bulunan Melsa Ararat’ın bilimsel araştırmaları Corporate Governance; an International Review (CGIR), Emerging Markets Review (EMR) ve Journal of Business Ethics (JBE) gibi uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Ararat çok sayıda akademik dergide hakemlik yapmaktadır ve Kurumsal Yönetim Enstitüsü (ECGI) akademik üyesidir.