İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Etki Araştırması Sonuçları
Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu 2019
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi (2019)
CGFT 2018 Faaliyet Raporu
CGFT - Yeni Politika Notu Yönetim Kurulunun İşlevselliği, Karar Kalitesi ve Çeşitlilik
CGFT - Yeni Politika Notu: Şirket Grupları ve Bağımsız Üyeler: Kararlar Kimin Menfaatine Alınıyor?
CDP & Shura Ortak Raporu: Türkiye’de Enerji Dönüșümü ve Özel Sektörün Rolü
Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu 2018
CDP Türkiye İklim Değişikliği ve Su Raporu 2018
Türkiye’de Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu 2017
CGFT 2017 Faaliyet Raporu
CDP Su Programı: 2017 Türkiye Sonuçları