CDP Türkiye 2017 İklim Değişikliği ve Su Programları Sonuçları açıklandı CDP Türkiye İklim Değişikliği ve Su Programları’nın 2017 sonuçları, “Reimagining Disclosure: CDP İklim Konferansı” ile kamuoyuna duyuruldu. 
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu desteğinde kurulan Yüzde 30 Kulübü Türkiye kampanyası kapsamında yapılan çalışmalar şirketlerle ve basınla paylaşıldı.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Garanti Bankası’nın desteğiyle yürütülen CDP Türkiye Su Programı’nın 2016 yılı sonuçları açıklandı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Çimsa’nın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin derecelendirme ve raporlama desteği ile yürütülen CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Programı Raporu açıklandı.

“4. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı”, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC (International Finance Corporation) ve Zorlu Holding’in desteğiyle, 9 Kasım 2016, Çarşamba günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşti. 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, şirketlerin yönetim kurullarını kadın üyelerle güçlendirmeyi amaçlayan “Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” kapsamında “2. Kadın Direktörler Buluşması”nı gerçekleştirdi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun hazırladığı rehber, şirketlerin, çalışan kadınların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini amaçlıyor.

“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi Taslak Değerlendirme Çalıştayı” 4 Kasım 2015, Çarşamba günü Sabancı Center’da gerçekleşti.
Dünyanın en güçlü ve etkin yeşil sivil toplum kuruluşu CDP’nin, su kaynakları konusunda özel sektörü harekete geçirmeyi amaçladığı CDP Global Su Raporu ve Türkiye sonuçları, 27 Ekim 2015 tarihinde Salt Galata’da yapılan toplantıyla açıklandı.
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi kapsamında, 9 Aralık Salı günü, Sabancı Center’da düzenlenen toplantı ile “Yakın İlişkide Şiddetin Beyaz Yakalı Kadın Çalışanlara ve İşletmeye Etkisi Araştırma Raporu” kamuoyu ile paylaşıldı.

İş Yerlerinde Aile İçi Şiddete Karşı En İyi İş Uygulamaları Çalıştayı 4 Kasım Salı günü, 13.30-17.30 saatleri arasında Sabancı Center'da gerçekleştirilmiştir.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Akbank'ın ana sponsorluğu ve EY Türkiye'nin rapor sponsorluğuyla yürütülen CDP Türkiye'nin 2014 yılı raporu, 3 Kasım 2014, Pazartesi günü yapılan etkinlik ile kamuoyuna duyuruldu.